Identiteit

Onze grootste cultuurwaarde, is onze protestants-christelijke identiteit. Iedereen die dit respecteert, is bij ons welkom.

Huis ter Leede biedt haar bewoners diverse bezinningsmomenten en activiteiten aan:
– Weekopening op maandag van 10.30 uur tot 11.00 uur door betrokkenen van de aangesloten kerken..
– Weeksluitingen op vrijdag om 19.00 uur door predikanten van de aangesloten kerken.
– Samenkomsten op Bid- en Dankdag, Oudjaar en de christelijke feestdagen, verzorgd door de geestelijk verzorger van Huis ter Leede.
– 4x per jaar Avondmaalsviering onder verantwoordelijkheid van PKN Leerdam.
– Diverse Bijbelstudies door een medewerker en diverse vrijwilligers.
– Bidden en lezen bij de maaltijd.
– Herdenkingsbijeenkomsten in voor- en najaar.

Geestelijk verzorger

Huis ter Leede heeft een geestelijk verzorger in dienst voor 18 uur per week. Hij voert kennismakingsgesprekken met nieuwe bewoners. Een aantal bewoners blijft na hun intrek in Huis ter Leede contact houden met de eigen gemeente. De geestelijk verzorger richt zich voornamelijk op degenen die geen band (meer) hebben met de kerk en behoefte hebben aan contact met hem. Op verzoek van nabestaanden kan hij uitvaarten leiden. Ook gaat hij voor in diverse huisdiensten gedurende het jaar.

Identiteitscommissie

Wij beschikken over een Identiteitscommissie. Hierin zijn de volgende kiesgroepen vertegenwoordigd:
– PKN Asperen en Heukelum;
– PKN Leerdam, Nieuwland en Oosterwijk;
– Hersteld Hervormde Gemeenten Leerbroek, Leerdam-Oosterwijk en Schoonrewoerd;
– Christelijke Gereformeerde Kerk Leerdam, Nederlands Gereformeerde Kerk Leerdam en Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Leerdam;
– PKN Everdingen, Hagestein-Hoef en Haag, Hei- en Boeicop, Lexmond (Hervormde Gemeente), Schoonrewoerd en Zijderveld.

In deze commissie hebben zitting:
– Gert Pors                voorzitter
– Janneke den Hartog           secretaris
– Kees Sprado          lid
– Koos Kamp            lid
– Pia Bogerd             lid

Zij vergaderen vier keer per jaar en maken een jaarverslag.