Klachtenregeling

Huis ter Leede staat open voor uw opmerkingen over onze zorg- en dienstverlening. Uiteraard zetten wij ons in voor kwaliteit en een goed contact met onze bewoners en cliënten. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent. Ook al willen wij ons werk graag goed doen, wij maken fouten en u mag ons daarop aanspreken. Wij willen van onze fouten leren en willen daarom van onze bewoners en cliënten horen wat er beter kan. Wij zien een klacht als een gratis advies.

Lees hier ons klachtenreglement.

Waar kunt u terecht met uw onvrede?

U heeft de volgende mogelijkheden om uw onvrede kenbaar te maken.

 • Bespreken met de medewerker over wie u ontevreden bent of met zijn/haar leidinggevende, om tot een oplossing te komen.
 • Bespreken met de cliëntvertrouwenspersoon om uw ongenoegen te bespreken:
  Gerda van Santen
  06 40 84 83 01 of vertrouwenspersoonhtl@hotmail.com
 • Klacht indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Stichting Klachtenregeling Gezondheidsregio Nijmegen (SKGN) waar Huis ter Leede bij aangesloten is.
 • Invullen van klachtenformulier.

Klachtencommissie SKGN
t.a.v. de ambtelijk secretaris
Postbus 45
6620 AA Dreumel
klachtencommissie@skgn.nl
06 33 04 87 39

Lees hier de folder van SKGN.

U kunt ook aankloppen bij een patiëntenorganisatie in de regio.

Tot slot kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de landelijke onafhankelijke geschillencommissie. De geschillencommissie kan op grond van de klacht aanbevelingen doen aan de zorginstellingen en in ernstige situaties de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd inlichten.

https://www.degeschillencommissiezorg.nl/ of 070 31 05 38 0


Waar kunt u terecht met uw onvrede over de Wet Zorg en Dwang (WZD)?

U heeft de volgende mogelijkheden om uw onvrede kenbaar te maken:

 • Bespreken met de medewerker over wie u ontevreden bent of met zijn/haar leidinggevende, om tot een oplossing te komen.
 • Bij de cliëntvertrouwenspersoon voor de WZD, zij kan helpen bij het bespreekbaar maken van uw klacht bij de medewerker of leidinggevende en bij het opstellen van een schriftelijke klacht.
 • Een schriftelijke klacht indienen bij de bestuurder, met het verzoek die te behandelen in de externe klachtencommissie voor de WZD. U hoeft hiervoor niet eerst uw onvrede besproken te hebben met de medewerker of leidinggevende.

Cliëntvertrouwenspersoon WZD

Esther Meppelink
esthermeppelink@zorgbelangcvp.nl
06 -51912129

Klachtencommissie WZD

Stuur uw schriftelijke klacht naar de bestuurder van Huis ter Leede.

Patricia Vermeulen
Oranjehof 2
4141 GC  Leerdam
patricia.vermeulen@huisterleede.nl

Klachtenformulier

Vul hier het klachtenformulier in.