ANBI

ANBI-status

De Protestantse Interkerkelijke Stichting Huis ter Leede is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Aan een ANBI-status zijn voorwaarden verbonden. In het kader van deze voorwaarden treft u hieronder een actueel beleidsplan. Dit geeft u onder andere inzicht in de herkomst van middelen van Huis ter Leede en de wijze waarop deze besteed worden. Ook vindt u de verplichte publicatie van gegevens. Daarmee krijgt u onder andere inzicht in de jaarrekening en het jaarverslag van Huis ter Leede.

Actueel beleidsplan

Publicatieplicht Zorginstellingen