Wijkverpleging

Heeft u thuis hulp nodig bij wassen en aankleden? Of heeft u begeleiding nodig bij het innemen van of overzicht houden over uw medicijnen? Onze wijkverpleging kan u daarbij helpen! Ook bieden wij onder meer wondzorg, katheterzorg en hulp bij een stoma. Voor alarmering kunt u ook bij ons terecht.