Mogelijkheden

Smaragd (somatiek)

Huis ter Leede heeft 38 appartementen op de Smaragd (etage 3 en 4) voor bewoners met een indicatie voor Zorg met verblijf. U woont hier alleen of met uw partner. U houdt uw eigen huisarts. U kunt ook uw eigen tandarts houden of gebruik maken van mondzorg via Huis ter Leede. U kunt contact houden met uw predikant en/of een beroep doen op onze geestelijk verzorger.

De kosten worden vergoed via de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt wel een inkomensafhankelijke maandelijkse eigen bijdrage aan het CAK (centraal administratie kantoor). Er zijn ook andere mogelijkheden, toegespitst op uw persoonlijke situatie. Informeer hiernaar bij Zorgservice.

Het appartement

U beschikt over een nieuw appartement (bouwjaar 2022) met alle nodige voorzieningen. Zoals een woonkamer met keukenblok, een slaapkamer, een aangepaste sanitaire ruimte, een oproepsysteem en een TV/internet/telefoonaansluiting. Het appartement kunt u naar eigen inzicht en smaak inrichten.

Maaltijden

De maaltijden nuttigt u op het ontmoetingsplein op de begane grond. Hier ontmoet u ook andere bewoners, buurtbewoners en personeel. U kunt zelf bepalen of u ’s middags of ’s avonds warm eet. Wanneer er dringende redenen zijn, kunt u de maaltijd ook op uw appartement nuttigen. Op het ontmoetingsplein kunt u – uiteraard ook met uw gasten – terecht voor een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij. Bezoek kan tegen betaling ook een maaltijd bestellen.

Dagbesteding

Smaragd beschikt op elke etage over een buurtkamer. Hier vinden geregeld thematische activiteiten plaats, zoals een kwis, Bijbelstudie, creatieve bezigheid of bewegen op muziek. Ook maken we uitstapjes. Alles onder begeleiding van een activiteitenbegeleider, beweegcoach, gastvrouw/-heer en vrijwilligers.

Parel (PG)

Huis ter Leede heeft op de Parel (begane grond, etage 1 en 2) 49 appartementen waar mensen wonen met een vorm van dementie (psychogeriatrische klachten). Om hier te kunnen wonen, is een indicatie voor intensieve zorg met verblijf nodig.

Iedere bewoner heeft een appartement met woonkamer, slaapkamer, ruime aangepaste badkamer en een keukenblok.

Ook is er een woonunit speciaal voor bewoners met een reformatorische achtergrond. Hier worden activiteiten aangeboden die passen bij de reformatorische levenssfeer. Beschikt u over een WLZ VV05 indicatie dan kunt u zich aanmelden voor onze wachtlijst specifiek voor deze woonunit. Eventueel kunt u in afwachting van uw verhuizing deelnemen aan onze reformatorische dagbesteding ‘t Lichtpunt.

Huis ter Leede heeft een open deuren beleid. Iedere bewoner op de Parel heeft een eigen leefcirkel. Dit is een afgebakend deel van de vertrouwde en herkenbare omgeving waarbinnen de bewoner zich door middel van moderne technologie veilig en vrij kan bewegen.

De kosten worden vergoed via de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt wel een inkomensafhankelijke maandelijkse eigen bijdrage aan het CAK (centraal administratie kantoor). Er zijn ook andere mogelijkheden, toegespitst op uw persoonlijke situatie. Informeer hiernaar bij Zorgservice.

De zorg wordt gecoördineerd door een eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV-er). Deze EVV-er stelt in overleg met de bewoner (en zijn of haar eerste contactpersoon) een zorgplan op. De EVV-er onderhoudt ook de contacten met de familie. De familie speelt vaak een belangrijke rol in het leven van de bewoner. Familieleden zijn daarom zeer welkom om te ondersteunen in de dagelijkse levensbehoefte. Als extra zorg nodig is, kan er een specialist ouderengeneeskunde/psycholoog/diëtiste/fysiotherapeut of ergotherapeut worden ingeschakeld. Hiervoor werkt Huis ter Leede samen met Novicare.

Ook hebben wij gespecialiseerde verzorgenden psychogeriatrie (GVP’ers) in dienst. Zij helpen de bewoners hun leven zo goed mogelijk voort te zetten zoals ze gewend waren. Ze zijn een vraagbaak voor de mantelzorgers en collega’s wat betreft het (onbegrepen) gedrag wat de ziekte dementie met zich meebrengt

Maaltijden

Elke etage heeft een huiskamer (aan de straatkant) en een tuinkamer (aan de tuinkant) waar bewoners overdag kunnen verblijven. Hier worden de maaltijden samen met de bewoners bereid en genuttigd.

Dagbesteding

Onder begeleiding van een activiteitenbegeleider, sfeermakers en vrijwilligers kunnen bewoners deelnemen aan activiteiten

Mantelzorgers

Binnen onze zorg willen wij graag samenwerken met mantelzorgers. Dit zijn familieleden, vrienden, bekenden of anderen die zorgen voor degene die bij Huis ter Leede komt wonen. Als er verhuisd wordt, verandert er veel. Onze medewerkers willen deze overgang zo prettig mogelijk laten verlopen en maken daarbij graag gebruik van de ervaring, kennis en inzet van mantelzorgers. Zij weten als geen ander
hoe hun naaste het liefst verzorgd wil worden en wat belangrijk voor hem/haar is.

Mogelijk was u als mantelzorger gewend om dingen voor uw naaste te doen. Blijft u dat vooral doen. Binnen Huis ter Leede ervaren wij dat het voortzetten van deze activiteiten bijdraagt aan het welzijn van onze bewoners.

Helpt u ons om zorg te verlenen die nauw is afgestemd op de wensen en behoeften van uw naaste. Dat is extra belangrijk als hij/zij niet meer in staat is om dit goed te verwoorden. U als mantelzorger kunt daarnaast positief bijdragen aan sfeer en gezelligheid. U staat er uiteraard niet alleen voor. Het is een taak van onze medewerkers om u de juiste ondersteuning te bieden. Ook draagt een groep vrijwilligers dagelijks bij aan het welzijn van onze bewoners en cliënten. Wij kunnen het niet alleen en zien er naar uit om met u als mantelzorgers samen te werken!

Tijdelijk verblijf (kortdurende zorg)

Soms is het fijn enkele dagen of weken bij Huis ter Leede te verblijven in een appartement met volledige verzorging en dan weer terug te keren naar huis. Bijvoorbeeld wanneer u in het ziekenhuis heeft gelegen. Of als uw kinderen, buren, familie of andere mantelzorgers op vakantie gaan. Wij hebben twee plaatsen voor deze kortdurende zorg. Dit valt onder Eerste Lijns Verblijf – laag complex, Hotelovernachting of Respijtzorg vanuit de Wmo.

Ontmoetingsplein

Op ons ontmoetingsplein kunnen bewoners, mensen uit de wijk, personeel en vrijwilligers terecht voor een maaltijd, een kop koffie met iets lekkers en diverse activiteiten. Houd onze Activiteiten in de gaten. Welkom!

Ook kunt u (een deel van) ons ontmoetingsplein huren, inclusief catering. Bijvoorbeeld voor een verjaardag of condoleance. Informeer naar de mogelijkheden bij onze medewerker catering: tel. 06 22 84 61 70 of catering@huisterleede.nl