Mogelijkheden

We vinden het belangrijk dat u de regie houdt. Samen kijken we wat er voor u nodig is en hoe dit het beste ingevuld kan worden door u, uw persoonlijke netwerk (familie, vrienden, buren) en de wijkverpleging. Onze verpleegkundigen en verzorgenden onderhouden nauwe contacten met uw huisarts, andere betrokken hulpverleners en – indien aan de orde – de casemanager dementie.

Voordelen van Huis ter Leede

Wijkverpleging kan uiteenlopen van enkele uren per week tot meerdere keren per dag. Verzorging en verpleging zijn 24 uur per dag mogelijk. Onze medewerkers komen eventueel ook ´s avonds of ´s nachts bij u langs.

  • Protestants-christelijke identiteit (wij houden graag rekening met uw wensen op zondag bijvoorbeeld).
  • Kleinschalige organisatie.
  • Al meer dan 40 jaar dicht bij u.
  • HKZ-gecertificeerd (kwaliteitskeurmerk).
  • Hoge waardering op www.zorgkaartnederland.nl

Wijkverpleging nodig?

Wijkverpleging valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt hiervoor geen eigen risico en eigen bijdrage.

De intake wordt gedaan door een van onze wijkverpleegkundigen. Zij indiceren de zorgvraag.

Heeft u een WLZ-indicatie of een PGB (persoonsgebonden budget)? Neem dan contact op over de mogelijkheden.