Mogelijkheden

We vinden het belangrijk dat u de regie houdt. Samen kijken we wat er voor u nodig is en hoe dit het beste ingevuld kan worden door u, uw persoonlijke netwerk (familie, vrienden, buren) en de wijkverpleging. Onze verpleegkundigen en verzorgenden onderhouden nauwe contacten met uw huisarts, andere betrokken hulpverleners en – indien aan de orde – de casemanager dementie.

Voordelen van Huis ter Leede

Wijkverpleging kan uiteenlopen van enkele uren per week tot meerdere keren per dag. Verzorging en verpleging zijn 24 uur per dag mogelijk. Onze medewerkers komen eventueel ook ´s avonds of ´s nachts bij u langs.

  • Protestants-christelijke identiteit (wij houden graag rekening met uw wensen op zondag bijvoorbeeld).
  • Kleinschalige organisatie.
  • Al meer dan 40 jaar dicht bij u.
  • HKZ-gecertificeerd (kwaliteitskeurmerk).
  • Hoge waardering op www.zorgkaartnederland.nl

Verpleegkundig advies gesprek

“Samen kijken naar de beste oplossing voor uw situatie”

Een gesprek waarin u advies krijgt van een wijkverpleegkundige, kunt u aanvragen als u wijkverpleging nodig hebt of denkt nodig te hebben. In het gesprek verteld u over uw situatie, hoe het met u gaat en hoe u zich voelt.

Wij kunnen dan adviseren welke zorg, hulpmiddelen of andere mogelijkheden u nodig hebt om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen.

Waarom?
Er zijn steeds meer ouderen in Nederland en de vraag naar zorg neemt toe. Tegelijkertijd is er ook minder personeel. Er is dus niet genoeg zorg voor iedereen. Dat blijft ook zo. We verwachten dat dit de komende jaren erger wordt.

Neem iemand mee
Wij raden u aan altijd een mantelzorger of naaste uit te nodigen voor het gesprek. Dan kunt u na het gesprek met iemand erover praten. Is uw geheugen niet meer zo goed, dan is het noodzakelijk dat er een mantelzorger en/of naaste aanwezig is.

Een gesprek aanvragen
Wilt u meer informatie of wilt u een afspraak maken voor een gesprek voor advies van een wijkverpleegkundige? Dat kan via de website www.huisterleede.nl. U kunt ook bellen naar: 0345-614241, optie 3 (afdeling zorgservice).

Wijkverpleging nodig?
Wijkverpleging valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt hiervoor geen eigen risico en eigen bijdrage.

De intake wordt gedaan door een van onze wijkverpleegkundigen. Zij indiceren de zorgvraag.

Heeft u een WLZ-indicatie of een PGB (persoonsgebonden budget)? Neem dan contact op over de mogelijkheden.