Mogelijkheden

De huishoudelijk ondersteuner zorgt ervoor dat de huishoudelijke taken als stofzuigen, ramen zemen en bed opmaken voor u worden gedaan. De indicatie voor de huishoudelijke zorg vraagt u aan bij uw gemeente (afdeling WMO). De gemeente neemt vervolgens contact op met ons als zorgaanbieder en wij zullen zorg dragen voor een huishoudelijk ondersteuner.

Wat kost de huishoudelijke ondersteuning?

Huishoudelijke ondersteuning wordt via de gemeente betaald vanuit de WMO en uw eigen bijdrage. Uw eigen bijdrage wordt bepaald door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) en is een vast bedrag per maand. Incassering verloopt via het CAK. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze stellen aan het CAK, tel. 0800 – 1925.

Uw intakegesprek

Via de gemeente komt de indicatie bij Huis ter Leede binnen en wij nemen contact met u op voor een intakegesprek. We stellen dan een leveringsplan op, voeren een arbocheck uit en tekenen de overeenkomst.

Welke ondersteuning krijgt u?

Uitgangspunt is dat u zelf doet wat u nog kunt of met behulp van uw directe omgeving. Tijdens de intake maakt u samen met onze medewerker op basis van uw wensen afspraken om een schoon huis te houden, binnen de mogelijkheden van de indicatie. Zoals wekelijks of periodiek het schoonmaken van de slaapkamer, woonkamer, keuken, toilet en badkamer.

Uw zorgdossier

De afspraken die wij met u hebben gemaakt, vindt u in uw zorgdossier. Ook zijn er rapportageformulieren waarop onze medewerkers eventuele veranderingen of opmerkingen noteren. Deze worden met de teamcoach besproken, waarna actie ondernomen kan worden als dat nodig is.

Dezelfde tijd, dezelfde dag, dezelfde medewerker

Wij streven ernaar om dezelfde medewerker op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip bij u te laten werken. Wij doen er alles aan om bij ziekte of vakantie van de medewerker de huishoudelijke ondersteuning door te laten gaan. Het kan dan wel voorkomen dat dit op een ander moment in de week is. U kunt ook aangeven dan geen ondersteuning te willen ontvangen. 

Veilig werken

De veiligheid van onze medewerkers is van het grootste belang. Het gaat om veiligheid, hygiëne, werkmateriaal, roken, lichamelijke en psychische belasting. Tijdens de intake wordt samen met u de arbocheck ingevuld, om te kijken of de benodigde materialen en werkomstandigheden aan de gestelde eisen van de Arbowet voldoen. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt van u verwacht dat u het ontbrekende en/of ondeugdelijke materiaal aanvult of vervangt, zoals een huishoudtrap, bezem of stofzuiger. Ook zorgt u voor de schoonmaakmiddelen. Wij werken NIET met spiritus, chloor, ammoniak en (vloeibare) schuurmiddelen.

Onze medewerkers werken volgens vastgestelde werkwijzen en hygiënische richtlijnen. Daarom vragen wij u ook het volgende in huis te hebben:
– Een zeeppompje.
– Schone handdoeken of tissues.
– Latex wegwerphandschoenen.

Goede arbeidsomstandigheden hebben ook te maken met een goede omgang met elkaar. Huis ter Leede gaat er vanuit dat u en de medewerker respectvol met elkaar omgaan.

Welke werkzaamheden mogen wij NIET uitvoeren?

Bepaalde werkzaamheden vallen niet onder WMO huishoudelijke zorg. Zoals: 

 • tuinonderhoud, onkruid wieden, tuinmeubelen schoonmaken;
 • huisdieren verzorgen;
 • grote schoonmaak, zoals kasten leegruimen;
 • een kamer behangen of witten;
 • plafonds of muren afnemen;
 • zware meubels verplaatsen;
 • diepvrieskist leeghalen en schoonmaken;
 • reparaties;
 • schoonmaken van de keukenkastjes aan de binnenkant;
 • zemen van de ramen aan de buitenkant;
 • rolluiken of boegboorden schoonmaken.


Als u voorgaande zaken wel wilt laten uitvoeren, kunt u dit particulier inkopen tegen ons geldende tarief. U kunt contact opnemen met de teamcoach over de mogelijkheden. 

Binnen laten van medewerkers/sleutelbeheer

Onze medewerkers zijn te herkennen aan de bedrijfskleding. Uitgangspunt is dat u zelf de deur opent. Als dit niet gaat, verwachten wij dat u hiervoor familie, vrienden of buren inschakelt. Als ook dat niet mogelijk is, kunt u een sleutel geven aan onze medewerker. Als u van deze extra service gebruik wilt maken, zetten wij de afspraken hierover duidelijk op papier (de sleutelverklaring). Het is dan van belang dat u geen deurketting of kierstandhouder op uw voordeur heeft. Anders is het voor onze medewerkers onmogelijk binnen te komen.

Eenmalig of tijdelijk geen huishoudelijke ondersteuning nodig

Wanneer u een dagje of tijdelijk elders bent – bijvoorbeeld vanwege vakantie of verblijf bij familie – en dus geen huishoudelijke ondersteuning nodig heeft, geeft u dit uiterlijk 24 uur van tevoren door aan onze planners.

Klachten over huishoudelijke ondersteuning

Ondanks onze inspanning kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Bij klachten vragen wij u contact op te nemen met de teamcoach. Mocht u niet tot een oplossing komen, dan kunt u contact opnemen met onze klachtenfunctionaris bij Stichting Klachtenregeling Gezondheidsregio Nijmegen (SKGN) of met
www.degeschillencommissiezorg.nl/
070-3 10 53 80