Voor wie

Men komt over het algemeen in aanmerking voor een plaats als men nog thuis woont en een levensverwachting heeft van minder dan drie maanden. De huisarts of arts in het ziekenhuis kan hier een indicatie voor geven (ELV palliatief). Als er al een langdurige indicatie via de Wet Langdurige Zorg is, kan deze omgezet worden.