Voor wie

Dagbesteding is bestemd voor oudere mensen die nog thuis wonen, maar meer structuur in hun dag kunnen gebruiken. Individuele begeleiding kan door elke volwassene aangevraagd worden.

Om in aanmerking te komen voor dagbesteding of individuele begeleiding, is een indicatie nodig. Deze kan verkregen worden via de WMO (gemeente) of Wet Langdurige Zorg (WLZ). Ook kan gebruik gemaakt worden van een persoonsgebonden budget of particulier zorg ingekocht worden.