Lid Raad van Toezicht (m/v)

Huis ter Leede zoekt een lid Raad van Toezicht (m/v)

Directe aanleiding voor de vacature in de Raad van Toezicht is het vertrek van een lid van de RvT.

In het kader van een diverse samenstelling van expertise en ervaringsgebieden wordt specifiek gezocht naar een kandidaat met kennis en ervaring binnen de zorg (care) met deskundigheid op het gebied van financiële bedrijfsvoering. 

Daarnaast hechten wij er aan om zorgtechnologie en duurzaamheid de komende jaren stevig op de agenda te zetten.

Wij nodigen u uit om te reageren als u:

  • Een financieel-economische achtergrond heeft (bijvoorbeeld (bedrijfs-)economie, controlling of accountancy);
  • Ruime aantoonbare en relevante financiële deskundigheid heeft als financieel 
  • (eind-) verantwoordelijke, bij voorkeur in de ouderenzorg;
  • De visie en strategie van Huis ter Leede onderschrijft;
  • Bij voorkeur ervaring heeft als toezichthouder; 
  • Bij voorkeur woont in het verzorgingsgebied van Huis ter Leede;
  • Belijdend lid bent van één van de protestantse kerkgenootschappen waar Huis ter Leede zich betrokken bij voelt; 
  • Open staat voor kritische (zelf-)reflectie;
  • Zich laat leiden door de principes van de Governancecode Zorg 2022 en bereid bent om nader te scholen;
  • Enthousiast bent over een rol als toezichthouder in een dynamische zorgomgeving.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur, op de algemene gang van zaken en adviseert de bestuurder. Hij vervult de werkgeversrol en houdt toezicht op de organisatie en haar performance.

De Raad van Toezicht heeft zijn werkwijze vastgelegd in een toezichtplan. De huidige Raad bestaat uit vijf personen en vergadert ca. 4 keer per jaar in volledige samenstelling. Daarnaast maken we gebruik van een drietal commissies: auditcommissie Financiën, auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid en de remuneratiecommissie. Het nieuw te werven lid gaat deelnemen aan de auditcommissie Financiën.

De organisatie

Huis ter Leede is een protestants-christelijke woonzorgorganisatie die in Leerdam en omgeving complete dienstverlening op het gebied van ouderenzorg biedt: huishoudelijke ondersteuning, (wijk-)verpleging, intramurale verzorging en verpleging en palliatieve zorg. Huis ter Leede wil bijdragen aan een waardevol leven voor kwetsbare mensen en ziet het als haar verantwoordelijkheid om met ontferming en betrokkenheid bij te dragen aan het welbevinden van hen die zorg nodig hebben. De protestants-christelijke levensbeschouwing is hierin de inspiratiebron en gids voor het werk. 

Honorering

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen op jaarbasis een vergoeding die voldoet aan de WNT.

Hoe nu verder?

Bent u dé kandidaat waardoor de Raad van Toezicht van Huis ter Leede weer op volle sterkte komt?
De selectiecommissie leest heel graag waarom! Uw motivatie en CV kunt u tot uiterlijk vrijdag 26 april a.s. mailen naar de bestuursassistent van onze organisatie, Yvonne Kazen; yvonne.kazen@huisterleede.nl

De selectiecommissie gaat graag met u in gesprek op maandag 6 mei a.s. 

Een kennismakingsgesprek met de bestuurder en de (voorzitter van de) identiteitscommissie maakt deel uit van de procedure.

Eerst nog iets vragen voordat u reageert op deze functie? Geen probleem! De heer John Heijstek, voorzitter Raad van Toezicht, staat u graag te woord, tel. 06 – 1207 9101.

Wij kijken uit naar uw reactie.

Sollicitatie formulier

Max. bestandsgrootte: 256 MB.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.