..zorg(t) voor iedereen

Stichting Vrienden van Huis ter Leede

De "Vrienden"

Een "Vriend" is iemand die beseft wat het belang van een stukje extra zorg betekent. Dit wordt mogelijk gemaakt door een geldelijke bijdrage die Huis ter Leede in staat stelt dát stukje extra te geven die het wonen in het complex veraangenaamd. De Stichting "Vrienden van Huis ter Leede" werft actief vrienden die jaarlijks (of eenmalig) een donatie willen doen. Met de verkregen financiële middelen is het bestuur in staat Huis ter Leede te ondersteunen tot het in stand houden van een optimaal woon- en leefklimaat en draagt het bij in het ontwikkelen van activiteiten voor het welzijn van de cliënten.

Doelstelling

De doelstelling van de "Vrienden" citeren we uit de statuten van de stichting:

Het bijeenbrengen van middelen, die nodig zijn ter verbetering van de leefomstandigheden, verhoging van de levensvreugde en het welzijn van de bewoners in ons verzorgingshuis “Huis ter Leede”.

Beleidsplan

De stichting wenst haar doel onder meer te verwezenlijken door het inzamelen van gelden via alle openstaande wettelijke middelen. Uitgangspunt bij de besteding van de middelen is dat geen zaken ondersteund worden, die uit de exploitatie bekostigd kunnen worden of waarvoor subsidie kan worden verkregen. 

Bestuur

Het bestuur bestaat op dit moment uit 4 leden.

Alles wordt geregeld en altijd verzorgd door het bestuur en zo nodig met hulp van vrijwilligers.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter dhr. R.A. Muller
Secretaris dhr. J.C. van Wijk
Penningmeester dhr. J. van Brenk
Lid mw. L.W. van Est-Versteeg

Beloningsbeleid

Geen van de leden van het bestuur of vrijwilligers ontvangt hiervoor beloning c.q. vergoeding in welke vorm dan ook.

Wat doen wij en waarom kunnen wij dat doen?

Onze inkomsten c.q. ons vermogen wordt (volgens onze acte van oprichting) gevormd door: Subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten en verder alle andere verkrijgingen en baten.

Hierbij wordt nog vermeld dat wij een ANBI-inschrijving hebben bij de belastingdienst onder nummer 802492563.

Wanneer wij dit zo lezen dan lijkt het of wij zelf niets doen ter verkrijging van geldmiddelen. Wij hebben op dit moment donateurs en zaken die wel geld opbrengen zoals verzorgen van activiteiten en verkopingen indien dit kan worden gedaan. Het meeste geld dat wij ontvangen is wel van de donateurs en gulle gevers die achter onze stichting staan.

Wat hebben wij gedaan?

In al die jaren hebben wij aanschaffingen gedaan voor het welzijn van onze stichting. Wij zullen er enkele noemen waaruit blijkt wat wij doen, zonder tijdstippen of bedragen te noemen. Bijvoorbeeld:

 • Fietslabyrint
 • Beamer, filmscherm en AV-installatie voor recreatiezaal;
 • 100 psalm/gezangen boeken met groot lettertype;
 • Tovertafel
 • Elektronisch bingospel;
 • Koersbal set;
 • Bijdragen kerktelefonie;
 • Picknicktafel en banken op terras;
 • Gasfornuizen voor dagopvang en verpleegafdeling;
 • 2 kookplaten voor 't Anker;
 • Apparatuur voor geheugentraining op 't Anker;
 • Verder nog meerdere aanschaffingen die wat kleiner zijn.
 • Eigenlijk te veel om op te noemen qualtaa

Resultaat
De financiële verantwoording (dit is de staat van baten en lasten met toelichting) over boekjaar 2019 kunt u hier inzien.

Wat zouden wij nu nog willen?

Op de eerste plaats meerdere donateurs om geld binnen te krijgen om dergelijke hiervoor genoemde zaken te kunnen blijven doen. Juist in deze tijd waarin op dit gebied van zorg van alles wordt teruggedraaid en waarop alleen maar bezuinigd wordt, zouden dergelijke inkomsten steeds meer nodig zijn en worden.

 

 

 

 

Collega van de toekomst

Huis ter Leede wil een goed leerbedrijf zijn voor leerlingen. Jij bent immers ‘de collega van de toekomst’.

Ligt jouw passie in de ouderenzorg? Dan leveren wij graag een belangrijke rol in het opleiden van jou als onze toekomstige collega. Dit kan via een BOL-traject (leren + stage) of een BBL-traject (werken + leren).

Stage
Huis ter Leede biedt diverse stageplekken aan in de zorg. Tijdens de stage krijg je de kans om alle facetten van het vak mee te maken en te leren. Want een dag in de zorg is nooit hetzelfde! Naast de zorg, zijn andere stagemogelijkheden ook bespreekbaar.

De volgende stageplekken zijn mogelijk:

 • stage mbo niveau 3 en 4;
 • stage hbo niveau 5 en 6;
 • maatschappelijke stage (op dit moment niet beschikbaar);
 • oriënterende stage (op dit moment niet beschikbaar);
 • snuffelstage (op dit moment niet beschikbaar).

Wil je meer weten over de mogelijkheden om stage te lopen binnen Huis ter Leede, neem dat contact op met de praktijkopleiders, Theresia Burgers theresia.burgers@huisterleede.nl

of Corina de Graaf, corina.de.graaf@huisterleede.nl 

Leerbaan
Met een leerbaan leer je het vak echt in de praktijk. Je ontvang een contract van minimaal 28 uur per week. In de praktijk werk je minimaal 24 uur per week en ga je 1 dag per week naar school. Van de schooldag krijg je 4 uur vergoed en is 4 uur voor eigen rekening. 

Volg je één van de onderstaande opleidingen of wil je daarmee starten, dan helpen wij je graag kennis te maken met de ouderen-/verpleegzorg.

 • verzorgende IG niveau 3;
 • verzorgende IG in combinatie met MMZ niveau 3;
 • mbo verpleegkunde niveau 4;
 • hbo verpleegkunde niveau 5 en 6.

Ben je enthousiast geworden en heb je interesse in een leerbaan binnen Huis ter Leede? Stuur dan een mail waarin je vertelt waar je naar op zoek bent en je CV, naar de opleidingsfunctionaris, Lianne Pluym: Praktijkopleider@huisterleede.nl)

Op dit moment hebben we per september 2020 geen beschikbare plekken meer, voor begin 2021 zijn er weer mogelijkheden.

Wie weet kan Huis ter Leede jou helpen groeien tot zorgprofessional!

Huis ter Leede is een erkend leerbedrijf.

Vacature

Leerwerkplek in de ouderenzorg voor zij-instromers: betaalde verkorte opleiding tot verzorgende 3 IG met baangarantie

Draag jij onze zorg een warm hart toe? Voel jij je verbonden met onze ouderen? Heb jij ook het gevoel dat je dáár zou willen werken waar je juist nu heel hard nodig bent? Dan is de ouderenzorg echt iets voor jou. Ook als je geen ervaring in de zorg hebt, zijn er meer dan genoeg mogelijkheden om in deze tijden en in de toekomst het verschil te maken.

Per 1 december 2020 zijn er leerwerkplekken in de ouderenzorg beschikbaar, speciaal voor zij-instromers. Heb jij een MBO 3-opleiding én werkervaring, maar niet in de zorg? Maak dan nu de overstap met een betaalde verkorte opleiding tot verzorgende, inclusief baangarantie!

Wil jij in 18 maanden met een combinatie van werken en leren opgeleid worden tot verzorgende-IG (MBO niveau 3) in de regio Drechtsteden bij één van de negen samenwerkende zorgorganisaties? Pak dan deze kans!

Wat houdt het werk van een verzorgende in?
Je bent met je team samen verantwoordelijk voor het verlenen van zorg aan bewoners. De werkzaamheden verricht je hoofdzakelijk bij een zorgorganisatie (intramuraal). Je bent aanspreekpunt, coördineert, verzorgt en verricht medisch-verpleegtechnische handelingen, zoals bijvoorbeeld medicatie delen, injecteren, bloeddruk meten e.d. Een belangrijk deel van de functie is het verlenen van de basiszorg zoals het begeleiden van de bewoners bij hun persoonlijke verzorging (wassen, aankleden et cetera).

Wie zijn wij?
De volgende werkgevers zijn onderdeel van deze samenwerking: Het Spectrum, De Merwelanden, Rivas Zorggroep, De Lange Wei, Het Parkhuis, Huis ter Leede, Present, Swinhove Groep en Waardeburgh. Wij zijn voor een betaalde verkorte opleiding tot verzorgende-IG op zoek naar mensen met én zonder zorgachtergrond die een hart hebben voor de zorg en specifiek de ouderenzorg.

Hoe ziet je opleiding eruit?
Je wordt opgeleid tot verzorgende-IG. De opleidingsduur is 18 maanden. Hierbij ga je minimaal 20 uur per week in de ouderenzorg aan de slag en daarnaast ga je één dag in de week naar school.

Tijdens het leerwerktraject breng je wat je leert direct in de praktijk. Tijdens de opleiding word je ondersteund en begeleid door je werkbegeleider van de organisatie waar je werkt. We coachen en stimuleren je om zelfstandig en professioneel je beroepshouding aan te leren en de vaardigheden eigen te maken. Gedurende de opleiding ben je bij een van de genoemde werkgevers in dienst, waar je op verschillende afdelingen werkervaring kan opdoen. Daarnaast krijg je ook vanuit de opleider begeleiding bij de opleiding. Samen met jou wordt gekeken wat je nodig hebt om de opleiding succesvol af te ronden.

Wat is van belang?

 • Een opleiding en/of werkervaring in de zorg is niet vereist.
 • Je hebt een afgeronde vooropleiding op minimaal MBO 3 niveau.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring (de opleiding is niet bedoeld voor starters op de arbeidsmarkt).
 • Je wilt graag binnen de ouderenzorg werken.
 • Je wilt jezelf graag ontwikkelen en bent bereid om daarvoor een korte intensieve opleiding te volgen.
 • Je bent gemotiveerd om in 18 maanden de opleiding te voltooien en hebt nagedacht over wat nodig is om de werk-privé balans goed te houden.
 • Je bent beschikbaar per 1 december 2020.
 • Een aantal deelnemende organisaties heeft een uitgesproken christelijke identiteit. Actieve affiniteit met het christelijk geloof is voor deze organisaties van belang.

Wat bieden wij jou?

 • Een kans om jezelf in korte tijd om te scholen tot een prachtig en relevant beroep in de ouderenzorg.
 • Een arbeidsovereenkomst met studiefaciliteiten (leer-/arbeidsovereenkomst) en baangarantie bij één van de deelnemende organisaties.
 • Je opleiding en boeken worden betaald door de samenwerkende organisaties.
 • Na het behalen van je diploma krijg je een vaste aanstelling.
 • Je ontvangt al een salaris tijdens de opleiding. Afhankelijk van je (voor)opleiding en werkervaring word je ingeschaald bij de organisatie waar jij een arbeidscontract krijgt aangeboden. De deelnemende organisaties volgen hierin ieder hun eigen arbeidsvoorwaardenbeleid voor zij-instromers.

Hoe ziet de werving- en selectieprocedure eruit?
De deelnemende zorgorganisaties werven gezamenlijk voor een flink aantal leerwerkplekken in de regio Waardenland (Zuid-Holland Zuid). Bij het uploaden van jouw CV en motivatiebrief (via de button ‘direct solliciteren’ op https://zorgenwelzijnwerkt.nl/zij-instromers-in-de-zorg), kan je ook jouw top-3 doorgeven van organisaties waarvoor je graag zou willen werken. Waar mogelijk proberen we je bij de organisatie van jouw voorkeur in te delen.

Na de eerste brievenselectie, ontvang je een link voor een online assessment. Hiermee toetsen we je capaciteiten. Vervolgens vindt er een motivatiegesprek plaats met de opleider. Daarna verdelen we de geselecteerde kandidaten over de deelnemende organisaties. Zij nodigen de kandidaten uit voor een klikgesprek. Wanneer de klik er is, vindt het arbeidsvoorwaardengesprek plaats. Op dinsdag 1 december 2020 start de opleiding.

Ben je er na het lezen van deze vacature van overtuigd dat jij onze nieuwe collega bent? 

Wacht dan niet langer en ga nu naar https://zorgenwelzijnwerkt.nl/zij-instromers-in-de-zorg en upload jouw CV en motivatiebrief voor 4 september. Bij voldoende geschikte kandidaten sluiten we de vacature eerder. 

Heb je vragen over dit traject? Meld je dan aan voor één van de informatiebijeenkomsten via de website. Voor vragen over het selectieproces kun je mailen naar info@zorgenwelzijnzhz.nl.

 

Ja, ik word Vriend van Huis ter Leede

Uw contactgegevens
Uw e-mailadres wordt niet verstrekt aan derden.
Relatie met Huis ter Leede
Ik steun Huis ter Leede met
Dank voor uw steun!

Wij zijn u dankbaar voor uw steun aan Huis ter Leede!
Mede door uw bijdrage maakt u het mogelijk dat onze bewoners dagelijks professionele en persoonlijke zorg ontvangen!
Bovendien kunnen onze medewerkers zich dankzij uw steun verder ontwikkelen in hun vakgebied.

Vrienden Huis ter Leede