..zorg(t) voor iedereen

De Mast

Etage 4 t/m 7
Als zelfstandig wonen niet langer mogelijk is, kunt u terecht bij Huis ter Leede. U ontvangt hulp bij uw persoonlijke verzorging, verpleging, dagbesteding en huishoudelijke zorg. Ook voor de maaltijden wordt gezorgd. U woont alleen of samen met uw partner in een eigen appartement en behoudt daarmee uw privacy. Huis ter Leede heeft 35 woningen op De Mast voor bewoners met een indicatie voor ‘Zorg met verblijf’. De kosten hiervan worden vergoed via de Wlz. U betaalt hiervoor wel een inkomensafhankelijke maandelijkse eigen bijdrage aan het CAK (centraal administratie kantoor). Er zijn ook andere mogelijkheden, toegespitst op uw persoonlijke situatie. Informeer hiernaar bij Zorgservice.

Ook hebben wij drie plaatsen voor kortdurende zorg, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. (ELV - laag complex, Hotelovernachting of Respijtzorg vanuit de Wmo).

Het appartement
U beschikt over een eigen appartement met alle nodige voorzieningen. Zoals een woonkamer met keukenblok, een slaapkamer, een aangepaste sanitaire ruimte, een oproepsysteem en een TV/telefoonaansluiting. Het appartement kunt u naar eigen inzicht en smaak inrichten.

U kunt, als u wilt, deelnemen aan de volgende zaken:
- WA-verzekering per maand   € 3,-
- Centrale Antenne Installatie per maand € 11,-

Huiskamer De Brug
De Mast beschikt over een huiskamer op etage 4, genaamd De Brug. De huiskamer is voor de bewoners die hulp nodig hebben bij de invulling van dagstructuur. Met de zorgverleners wordt afgestemd of een bewoner hiervoor in aanmerking komt. De Brug is soms ook de verbinding tussen De Mast en De Kajuit (verpleeghuiszorg). De huiskamer is elke dag (ook op zaterdag en zondag) geopend van 11.00 uur tot 18.30 uur. De mogelijkheid is er om ’s middags de warme maaltijd en ’s avonds de broodmaaltijd te nuttigen. Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd zoals puzzelen, wandelen, Bijbelstudie en zingen. Onder begeleiding van een activiteitenbegeleider, gastvrouw en af en toe een vrijwilliger. De huiskamer voorziet in de behoefte en is uniek in de regio.

Voor meer informatie over onze appartementen, een bezichtiging of meer weten over de wachtlijst?                                                            
Neem dan contact op met Zorgservice. Iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00-12.00 uur op telefoonnummer 0345 - 61 42 41 of zorgservice@huisterleede.nl

Verzorgingshuiszorg