..zorg(t) voor iedereen

De Kajuit

Onze maatschappij vergrijst. Het aantal mensen dat door dementie wordt getroffen, neemt toe. De tendens van deze tijd is om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Een prima uitgangspunt en met hulp van wijkvepleging en/of huishoudelijke ondersteuning is dit vaak ook heel lang mogelijk. Dementie is een langdurige en zeer ernstige aandoening die veel verzorging en hulp vraagt. Soms is dit thuis niet meer door familie of mantelzorgers op te brengen. Als deze verzorging niet meer thuis kan gebeuren, is het goed te weten dat Huis ter Leede een helpende hand kan bieden.

Etage 1 t/m 3
Huis ter Leede beschikt over ruim veertig verpleeghuisplaatsen voor langdurig verblijf. Deze zijn ondergebracht in De Kajuit en verdeeld over zes huiskamers. Hier wonen mensen met psychogeriatrische klachten. Dit betekent dat mensen die lijden aan een vorm van dementie in Huis ter Leede kunnen verblijven, ook als de ziekte gevorderd is tot het laatste stadium. Dagelijks zijn medewerkers op de verpleegafdelingen beschikbaar om de bewoners zo goed mogelijk te begeleiden en daar waar nodig zorg over te nemen. Hoe afhankelijk de bewoner ook mag zijn, respect voor de bewoner blijft prioriteit.

Huis ter Leede beschikt over drie etages waar psychogeriatrische zorg verleend wordt. Iedere bewoner heeft een eigen kamer met een eigen ruime badkamer. Elke etage heeft twee huiskamers, waar bewoners overdag gezamenlijk kunnen verblijven. Om hier te kunnen wonen, hebben zij een indicatie voor intensieve zorg met verblijf nodig.

De zorg wordt gecoördineerd door een eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV-er). Deze EVV-er stelt in overleg met de bewoner (en zijn of haar eerste contactpersoon) een zorgplan op. De EVV-er onderhoudt ook de contacten met de familie. De familie speelt vaak een belangrijke rol in het leven van de bewoner. Familieleden zijn daarom zeer welkom om te ondersteunen in de dagelijkse levensbehoefte. Als extra zorg nodig is, kan er een specialist ouderengeneeskunde/psycholoog/diëtiste/fysiotherapeut of ergotherapeut worden ingeschakeld. Hiervoor werkt Huis ter Leede samen met Novicare.

U kunt, als u dat wilt, deelnemen aan de volgende zaken:

WA-verzekering per maand   € 3,-
Centrale Antenne Installatie per maand € 11,-
Pretrekening (alleen De Kajuit, activiteiten) per maand € 10,-

Voor meer informatie over onze verpleeghuisplaatsen, een bezichtiging of meer weten over de wachtlijst?
Neem contact op met Zorgservice. Iedere werkdag bereikbaar tussen 9.00-12.00 uur op telefoonnummer 0345 - 61 42 41 of per mail: zorgservice@huisterleede.nl

Samenwerking medewerkers en mantelzorgers
Binnen de zorg willen wij graag nog meer samenwerken met mantelzorgers. Het samenspel tussen onze medewerkers en mantelzorgers is van groot belang en heeft veel invloed op de kwaliteit en beleving van het leven van uw naaste(n). Deze samenwerking kan op allerlei manieren vormgegeven worden. De medewerkers van Huis ter Leede worden geschoold in het nog meer betrekken van de mantelzorger bij zorg en welzijn Op die manier kunnen we samen de belastbaarheid en de kwaliteit voor iedereen dragelijk en betaalbaar houden.

Onze medewerkers gaan actief in gesprek met u als mantelzorger(s), om zo met elkaar de zorg voor uw naaste af te stemmen. Bij nieuwe bewoning zal dit onderwerp direct bij het intakegesprek aan de orde komen. Bij bewoners die al in zorg zijn, zal dit tijdens de zorgleefplan-gesprekken aan de orde komen. Mocht u iets willen en kunnen betekenen, dan kunt u dit natuurlijk ook tussentijds met de zorgprofessionals afstemmen. De afspraken die u met elkaar maakt, worden vastgelegd in het zorgdossier.

Als mantelzorger bent u waarschijnlijk actief betrokken geweest bij de zorgverlening voor uw naaste(n). Als er wijkverpleging afgenomen wordt van Huis ter Leede of er verhuisd is naar De Mast of De Kajuit, veranderen er veel dingen De medewerkers van Huis ter Leede willen deze overgang zo prettig mogelijk laten verlopen en maken daarbij graag gebruik van de ervaring, kennis en inzet van u als mantelzorger. U weet namelijk als geen ander hoe uw naaste/relatie het liefst verzorgd wil worden en wat belangrijk voor hem/haar is. Mogelijk was u als mantelzorger ook gewend om dingen voor uw naaste/relatie te doen. Blijft u dat vooral doen. Binnen Huis ter Leede ervaren wij dat het voortzetten van deze activiteiten bijdraagt aan het welzijn van onze bewoners/clienten. Het leven van een bewoner/cliënt kan daardoor deels op dezelfde manier worden voortgezet.

Helpt u ons om zorg te verlenen die nauw is afgestemd op de wensen en behoeften van uw naaste/relatie. Dat is extra belangrijk als hij/zij niet meer in staat is om zich zelf goed te verwoorden. U als mantelzorger kunt daarnaast positief bijdragen aan sfeer en gezelligheid. U staat er uiteraard niet alleen voor. Het is een taak van onze medewerkers om u de juiste ondersteuning te bieden. Ook draagt een groep vrijwilligers dagelijks bij aan het welzijn van onze bewoners en cliënten.

Wij kunnen het niet alleen en zien er naar uit om met u als mantelzorgers samen te werken!

Verpleeghuiszorg