..zorg(t) voor iedereen

De Kajuit

Onze maatschappij vergrijst. Het aantal mensen dat door dementie wordt getroffen, neemt toe. De tendens van deze tijd is om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Een prima uitgangspunt en met hulp van Zorg aan Huis is dit vaak ook heel lang mogelijk. Dementie is een langdurige en zeer ernstige aandoening die veel verzorging en hulp vraagt. Soms is dit thuis niet meer door familie of mantelzorgers op te brengen. Als deze verzorging niet meer thuis kan gebeuren, is het goed te weten dat Huis ter Leede een helpende hand kan bieden.

De Kajuit, verpleeghuiszorg etage 1 t/m 3
Huis ter Leede beschikt over ruim veertig verpleeghuisplaatsen voor langdurig verblijf. Deze plaatsen zijn ondergebracht in De Kajuit en verdeeld over zes huiskamers. Deze plaatsen zijn geschikt voor ouderen met psychogeriatrische klachten. Dit betekent dat mensen die lijden aan een vorm van dementie in Huis ter Leede kunnen verblijven, ook als men gevorderd is tot het laatste stadium van de ziekte. Dagelijks zijn professionals op de verpleegafdelingen beschikbaar om de bewoners zo goed mogelijk te begeleiden en daar waar nodig zorg over te nemen. Hoe afhankelijk de bewoner ook mag zijn, respect voor de bewoner blijft prioriteit.

Huis ter Leede beschikt over drie etages waar psychogeriatrische zorg verleend wordt. Iedere bewoner heeft een eigen kamer met een eigen ruime badkamer. Elke etage heeft twee huiskamers, waar bewoners overdag gezamenlijk kunnen verblijven. Om hier te kunnen wonen, hebben zij een indicatie voor intensieve zorg met verblijf nodig.

De zorg wordt gecoördineerd door een Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV'er). Deze EVV'er stelt in overleg met de bewoner (en zijn of haar eerste contactpersoon) een zorgplan op. De EVV'er onderhoudt ook de contacten met de familie. De familie speelt vaak een belangrijke rol in het leven van de bewoner. Familieleden zijn daarom zeer welkom om te ondersteunen in de dagelijkse levensbehoefte. Als extra zorg nodig is, kan er een specialist ouderengeneeskunde/psycholoog /diëtiste/fysiotherapeut of ergotherapeut worden ingeschakeld. Hiervoor werkt Huis ter Leede o.a. samen met Novicare.

U kunt, als u dat wilt, deelnemen aan de volgende zaken:

WA-verzekering per maand   € 3,-
Centrale Antenne Installatie per maand € 11,-
Pretrekening (alleen Kajuit, activiteiten) per maand € 10,-

Voor meer informatie over onze verpleeghuisplaatsen, een bezichtiging of meer weten over de wachtlijst?
Neem dan contact op met Zorgservice. Iedere werkdag bereikbaar tussen 9.00-11.30 uur op telefoonnummer 0345 - 61 42 41 of per mail: zorgservice@huisterleede.nl

Kwaliteitsverbetering dienstverlening zorgprofessionals
Onze zorgprofessionals worden toegerust om mantelzorgers zo goed mogelijk te begeleiden. Hoe? Dat leest u hier.

Verpleeghuiszorg