..zorg(t) voor iedereen

Cliëntenraad Huis ter Leede: Kritisch en meedenkend!

De belangrijkste taak van de Cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten. Dit zijn:

  • cliënten van het verzorgingshuis en de verpleegafdelingen.
  • ouderen die zelfstandig wonen en gebruik maken van zorg.
  • iedereen die te maken heeft met zorg- en dienstverlening vanuit Huis ter Leede.

In Huis ter Leede kan een ieder vertegenwoordigd worden in de Cliëntenraad. Om als inspraakorgaan goed te kunnen functioneren moeten er voldoende cliënten, familieleden of andere vertegenwoordigers bereid zijn om zitting te nemen in de raad. Wie zicht heeft op de dagelijkse gang van zaken op een afdeling, gevoel voor samenwerking en bereidheid tot overleg, kan een positieve bijdrage leveren aan het werk van de Cliëntenraad.

Middels de WMCZ (Wet Medezeggenschap Clienten Zorginstellingen) heeft de cliëntenraad een rechtspositie. Op grond van dit recht wordt de Cliëntenraad door de directie om advies gevraagd over uiteenlopende zaken, zoals wijzigingen van de doelstelling of grondslag van de instelling, het aangaan van samenwerking met andere organisaties, bindende voordracht van een lid voor de Raad van Toezicht, een fusie, de begroting of de zorgvisie. Maar er wordt ook advies gevraagd bij wijzigingen of algemeen beleid ten aanzien van voedingsaangelegenheden, veiligheid, hygiëne, geestelijke verzorging, recreatie en ontspanning en kwaliteit van zorg.

De Cliëntenraad komt maandelijks bijeen. De ene maand voor een open raadsvergadering, de andere maand voor een formele overlegvergadering met de bestuurder. Daarnaast vindt overleg plaats tussen de voorzitter van de Cliëntenraad en de bestuurder over de in de overlegvergadering te bespreken punten.

De Cliëntenraad van Huis ter Leede is aangesloten bij de L.O.C. (Landelijke Organisatie Cliëntenraden).

U kunt de Clientenraad bereiken via het postadres: Huis ter Leede, t.a.v. de Cliëntenraad, Eiland 1, 4143 EN  Leerdam

Nieuwsbrief Cliëntenraad                                         

Lees hier de meest recente Nieuwsbrief van de Cliëntenraad.

De Vraag
Heeft u ideeën of wensen voor de nieuwbouw? Maak deze dan kenbaar via clientenraad@huisterleede.nl

Archief Nieuwsbrieven
Mei/juni 2019
Sept/dec 2018
Juni/juli 2018
Januari 2018
Mei/juli 2017
Maart/april 2017

Cliëntenraad