..zorg(t) voor iedereen

Cliëntenraad Huis ter Leede: kritisch en meedenkend!

De belangrijkste taak van de cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten. Dit zijn:

  • bewoners van Huis ter Leede (Mast en Kajuit);
  • iedereen die te maken heeft met zorg- en dienstverlening vanuit Huis ter Leede.

In Huis ter Leede kan iedereen vertegenwoordigd worden in de cliëntenraad. Om als inspraakorgaan goed te kunnen functioneren moeten er voldoende cliënten, familieleden of andere vertegenwoordigers bereid zijn om zitting te nemen in de raad. Wie zicht heeft op de dagelijkse gang van zaken in de zorg, gevoel heeft voor samenwerking en bereid is tot overleg, kan een bijdrage leveren aan het werk van de cliëntenraad.

Middels de WMCZ (Wet Medezeggenschap Clienten Zorginstellingen) heeft de cliëntenraad een rechtspositie. Op grond van dit recht wordt de cliëntenraad door de bestuurder om advies gevraagd over uiteenlopende zaken, zoals wijzigingen van de doelstelling of grondslag van de instelling, het aangaan van samenwerking met andere organisaties, bindende voordracht van een lid voor de Raad van Toezicht, een fusie, de begroting of de zorgvisie. Maar er wordt ook advies gevraagd bij wijzigingen of algemeen beleid ten aanzien van voedingsaangelegenheden, veiligheid, hygiëne, geestelijke verzorging, recreatie en ontspanning en kwaliteit van zorg.

De cliëntenraad komt maandelijks bijeen. Daarnaast vindt overleg plaats tussen de voorzitter van de cliëntenraad en de bestuurder.
U kunt de clientenraad bereiken via Huis ter Leede, t.a.v. de cliëntenraad, Eiland 1, 4143 EN  Leerdam of clientenraad@huisterleede.nl

Nieuwsbrief cliëntenraad                                         

Lees hier de meest recente Nieuwsbrief van de Cliëntenraad.

De vraag
Heeft u ideeën of wensen voor de nieuwbouw? Maak deze dan kenbaar via clientenraad@huisterleede.nl

Archief Nieuwsbrieven
November/december 2019
Mei/juni 2019
Sept/dec 2018Juni/juli 2018
Januari 2018
Mei/juli 2017
Maart/april 2017

Cliëntenraad