..zorg(t) voor iedereen

Vrijwilligers

Het woord 'vrijwilliger' zegt het al: De persoon in kwestie doet het werk omdat ze het leuk, zinvol of nodig vindt, zonder dat ze daarvoor betaald wordt. Opleiding of leeftijd doet er niet toe. Een vrijwilliger werkt in Huis ter Leede op basis van persoonlijke kwaliteiten. Hij of zij krijgt voldoende ruimte om een eigen invulling aan de werkzaamheden te geven. Wij streven er wel naar dat de werkzaamheden met enige regelmaat plaatsvinden. Voor onze zorgvragers zijn vaste leefgewoonten en regelmaat namelijk van groot belang.

Johanniter Nederland
Als vrijwilligersgroep zijn wij aangesloten bij Johanniter Nederland. Dit is een protestants-christelijke vrijwilligersorganisatie. Ook wordt jaarlijks een gezellige ontmoetingsavond georganiseerd, waarbij eventueel vrijwilligersspelden van Johanniter Nederland worden uitgereikt. Meer informatie hierover kunt u hier vinden.

Wat verwachten we en wat hebben we te bieden?
Bij de al eerder genoemde activiteiten betrekken wij vrijwilligers voor begeleiding en ondersteuning. Daarnaast bestaat behoefte aan vrijwilligers die persoonlijke contacten met de zorgvragers onderhouden. Het gaat hierbij om sociale contacten, wandelen, maaltijdservice, en dergelijke. Bovendien kunnen wij door de inzet van vrijwilligers meer activiteiten en diensten aanbieden, met name op het gebied van ontspanning en recreatie. Daarom zijn wij erg blij met onze vrijwilligers.

Van de vrijwilligers verwachten wij dat ze afspraken nakomen, de privacy van bewoners respecteren, aanwijzingen van medewerkers opvolgen en zich houden aan regels die ook voor medewerkers gelden.

Belangstelling?
Heeft u belangstelling voor het vrijwilligerswerk in Huis ter Leede? Lijkt het u leuk een steentje bij te dragen aan het welbevinden van de bewoners? U kunt dan contact opnemen met de coördinator vrijwilligerswerk Iris van Wijk. Iris is bereikbaar via het algemene nummer: 0345 – 614241 of per mail vrijwilliger@huisterleede.nl

Vacatures
Actuele vacatures voor vrijwilligers vindt u hier.

Vrijwilligers aan het woord

De heer en mevrouw Van der Plassche zijn vrijwillger bij Huis ter Leede. Lees hier het interview met hen dat verscheen in het Johanniter contactblad, december 2016.

Vrijwilligers