..zorg(t) voor iedereen

Vrijwilligers

Het woord 'vrijwilliger' zegt het al: De persoon in kwestie doet het werk omdat ze het leuk, zinvol of nodig vindt, zonder dat ze daarvoor betaald wordt. Opleiding of leeftijd doet er niet toe. Een vrijwilliger werkt in Huis ter Leede op basis van persoonlijke kwaliteiten. Hij of zij krijgt voldoende ruimte om een eigen invulling aan de werkzaamheden te geven. Wij streven er wel naar dat de werkzaamheden met enige regelmaat plaatsvinden. Voor onze zorgvragers zijn vaste leefgewoonten en regelmaat namelijk van groot belang.

Johanniter Nederland
Als vrijwilligersgroep zijn wij aangesloten bij Johanniter Nederland. Dit is een protestants-christelijke vrijwilligersorganisatie. Ook wordt jaarlijks een gezellige ontmoetingsavond georganiseerd, waarbij eventueel vrijwilligersspelden van Johanniter Nederland worden uitgereikt. Meer informatie hierover kunt u hier vinden.

Wat verwachten we en wat hebben we te bieden?
Bij de al eerder genoemde activiteiten betrekken wij vrijwilligers voor begeleiding en ondersteuning. Daarnaast bestaat behoefte aan vrijwilligers die persoonlijke contacten met de zorgvragers onderhouden. Het gaat hierbij om sociale contacten, wandelen, maaltijdservice, en dergelijke. Bovendien kunnen wij door de inzet van vrijwilligers meer activiteiten en diensten aanbieden, met name op het gebied van ontspanning en recreatie. Daarom zijn wij erg blij met onze vrijwilligers.Van de vrijwilligers verwachten wij dat ze afspraken nakomen, de privacy van bewoners respecteren, aanwijzingen van medewerkers opvolgen en zich houden aan regels die ook voor medewerkers gelden.

Belangstelling?
Heeft u belangstelling voor het vrijwilligerswerk in Huis ter Leede? Lijkt het u leuk een steentje bij te dragen aan het welbevinden van de bewoners? U kunt dan contact opnemen met de coördinator vrijwilligerswerk Wilma Looijen. Zij is bereikbaar via het algemene nummer: 0345 – 6 14 24 1, mobiel 06 13 88 64 23 of per mail vrijwilliger@huisterleede.nl

Vacatures
Actuele vacatures voor vrijwilligers vindt u hier.

Vrijwilliger aan het woord
Henk van Klei is vrijwillger bij Huis ter Leede. Lees hieronder het interview met hem dat verscheen in het Johanniter contactblad.

HENK VAN KLEI is als vrijwilliger betrokken bij Huis Ter Leede. Hij bezorgt warme maaltijden en brengtmensen van en naar de dagbesteding. 'Voordat ik met het vrijwilligerswerk begonnen ben, heb ik 41 jaar timmerwerk gedaan. Eerst op een kozijnenfabriek en later voor een prefab dakenfabriek. Zes jaar geleden hield datop, vanwege de crisis. Daarna bleek het moeilijk om weer aanhet werk te komen, mede vanwege mijn leeftijd. Toen heb ik besloten op een advertentie van Huis ter Leede te reageren en daar werd ik met open armen ontvangen. Ik ben begonnen met eens in de drie à vier weken warmhoudkoffertjes te bezorgen voor de open eettafels in de gemeenschapshuizen in de regio. Dat beviel van beide kanten goed en snel kregen ze door dat ik vlakbij woonde, dus ze wisten me te vinden.

Tegenwoordig breng ik zo’n acht à tien keer in de maand maaltijden naar eettafels en bij de mensen thuis. De maaltijden breng ik voor de lunch en haal ik na afloop weer op. Ik lever het eten alleen af, daarna mogen de mensen er zelf van genieten. Het levert veel leuke reacties op maar ik krijg ook wel eens een klacht. Soms ontbreekt er iets, dan ga ik het alsnog halen. Ik controleer namelijk zelf niet wat er in de koffers zit, maar de mensen die het besteld hebben weten natuurlijk wel precies wat er in hoort te zitten. Tussendoor geef ik ook regelmatig onze eigen bestelauto een wasbeurt. Daarnaast breng ik mensen van en naar de dagbesteding, op maandag breng en haal ik een mevrouw en op woensdag haal ik haar alleen op. Dat is echt een heel lief mens, ze geeft altijd veel bedankjes. Ik krijg ook regelmatig kleine attenties, zoals bijvoorbeeld sinterklaascadeautjes. Dat waardeer ik altijd zeer, het gaat om het gebaar.

Dit werk is fijn om te doen en het biedt ook een soort sociale controle. Een keer rook ik aardgas bij een echtpaar dat het gas had vergeten uit te draaien. Zij hadden daar zelf niks van gemerkt. Ik heb toen meteen alles uitgezet en de ramen en deuren opengezet. Gelukkig was het een mooie dag, dus dat gaf verder geen problemen. Vervolgens heb ik een melding gemaakt bij de ouderenorganisatie, die voor de veiligheid het gastoestel heeft weggehaald. Ook heb ik een keer een mevrouw aangetroffen die met haar kin op het aanrecht was gevallen. Ze had een gehavend gezicht, ik heb toen meteen haar zoon en de dokter gebeld. Gelukkig is dat ook goed afgelopen. Al met al geeft het ontzettend veel voldoening om dit voor de mensen te mogen doen.

David van Lennep

Vrijwilligers