..zorg(t) voor iedereen

Klachtenbehandeling

Huis ter Leede staat open voor uw opmerkingen over onze zorg- en dienstverlening. Uiteraard zetten wij ons in voor kwaliteit en een goed contact met onze bewoners en cliënten. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent. Ook al willen wij ons werk graag goed doen, wij maken fouten en u mag ons daarop aanspreken. Wij willen van onze fouten leren en willen daarom van onze bewoners en cliënten horen wat er beter kan. Wij zien een klacht als een gratis advies.

Waar kunt u terecht met uw onvrede?

U heeft de volgende mogelijkheden om uw onvrede kenbaar te maken:

  • Bespreken met de medewerker over wie u ontevreden bent of met zijn/haar leidinggevende, om tot een oplossing te komen; en/of
  • Bij de cliëntvertrouwenspersoon, zij kan helpen bij het bespreekbaar maken van uw klacht bij de medewerker of leidinggevende.
  • Bij de klachtenfunctionaris die u ook behulpzaam kan zijn bij het indienen van de klacht bij de klachtencommissie waarbij Huis ter Leede aangesloten is.
  • Een schriftelijke klacht indienen bij de klachtencommissie. U hoeft hiervoor niet eerst uw onvrede besproken te hebben met de medewerker of leidinggevende.

In alle gevallen kunt u een beroep doen op de klachtenfunctionaris voor begeleiding bij het bespreken of indienen van een klacht. Indien dit uw voorkeur heeft, kunt u voor ondersteuning ook aankloppen bij een patiëntenorganisatie in de regio.

Lees hier ons klachtenreglement.

Cliëntvertrouwenspersoon Huis ter Leede
Gerda van Santen
06 40 84 83 01
vertrouwenspersoonhtl@hotmail.com

Onafhankelijk klachtenfunctionaris
Pien Migchelsen
06 30 19 80 00 (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag)
klachtenafhandeling@huisterleede.nl

De geschillencommissie
Heeft u de klacht besproken met de medewerker en/of de cliëntvertrouwenspersoon en komt u er niet uit? Dan is de onafhankelijke klachtenfunctionaris de persoon om uw klacht te bespreken. Komt u er ook met haar niet uit, dan kun u een schriftelijke klacht indienen bij de landelijke onafhankelijke geschillencommissie. De geschillencommissie kan op grond van de klacht aanbevelingen doen aan de zorginstellingen en in ernstige situaties de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd inlichten.

https://www.degeschillencommissiezorg.nl/ of via 070-3105380

Waar kunt u terecht met uw onvrede over de WZD?
U heeft de volgende mogelijkheden om uw onvrede kenbaar te maken:

  • Bespreken met de medewerker over wie u ontevreden bent of met zijn/haar leidinggevende, om tot een oplossing te komen; en/of
  • Bij de cliëntvertrouwenspersoon voor de WZD, zij kan helpen bij het bespreekbaar maken van uw klacht bij de medewerker of leidinggevende en bij het opstellen van een schriftelijke klacht.
  • Een schriftelijke klacht indienen bij de bestuurder, met het verzoek die te behandelen in de externe klachtencommissie voor de WZD. U hoeft hiervoor niet eerst uw onvrede besproken te hebben met de medewerker of leidinggevende.

Cliëntvertrouwenspersoon WZD
Esther Meppelink
esthermeppelink@zorgbelangcvp.nl
06 -51912129

Klachtencommissie WZD
Stuur uw schriftelijke klacht naar de bestuurder van Huis Ter Leede.

Dhr. drs. K. Schetters
Eiland 1
4143 EN  Leerdam
k.schetters@huisterleede.nl

 

 

Ontevreden?