..zorg(t) voor iedereen

Klachtenbehandeling

Huis ter Leede staat open voor uw opmerkingen over de zorg- en dienstverlening van onze organisatie. Uiteraard zetten wij ons in voor kwaliteit en een goed contact met onze cliënten. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent. En ook al willen wij ons werk graag goed doen, wij maken fouten en u mag ons daarop aanspreken. Wij willen van onze fouten leren en willen daarom van onze bewoners en cliënten horen wat er beter kan. Wij zien een klacht als een gratis advies. U kunt contact opnemen met de betrokkene, zijn of haar leidinggevende, onze vertrouwenspersoon of klachtendfunctionaris.

Vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris

Omdat veel mensen niet graag klagen of opzien tegen een gesprek met de betrokkene of moeite hebben met het schrijven van een brief, heeft Huis ter Leede een klachtenfuncitonaris voor cliënten benoemd.

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en kan u begeleiden bij het bespreken van de klacht. De klachtenfunctionaris doet zelf geen uitspraak over uw klacht. Per mail bereikbaar en telefonisch via 06 40 84 83 01.

Onze klachtenfunctionaris is Pien Migchelsen, e-mail klachtenafhandeling@huisterleede.nl)

In overleg met de cliëntenraad van Huis ter Leede is een klachtenreglement opgesteld. Hierin vindt u informatie over o.a. de taken van de vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris. Ook de externe klachtencommissie heeft een reglement voor de behandeling van klachten. U kunt dit reglement opvragen via de klachtenfunctionaris.

Waar kunt u terecht met uw onvrede?

U heeft de volgende mogelijkheden om uw onvrede kenbaar te maken:

  • Bespreken met de medewerker over wie u ontevreden bent, of met diens leidinggevende, om tot een oplossing te komen; en/of
  • Bij de vertrouwenspersoon
  • Bij de klachtenfunctionaris Pien Migchelsen (klachtenafhandeling@huisterleede.nl) die u ook behulpzaam kan zijn bij het indienen van de klacht bij de Regionale Extramurale Klachtencommissie Drechtsteden V.V.T. waarbij Huis ter Leede aangesloten is.
  • Een schriftelijke klacht indienen bij de klachtencommissie. U hoeft hiervoor niet eerst uw onvrede besproken te hebben met de medewerker of leidinggevende.

In alle gevallen kunt u een beroep doen op de klachtenfunctionaris voor begeleiding bij het bespreken of indienen van een klacht. Indien dit uw voorkeur heeft, kunt u voor ondersteuning ook aankloppen bij een patiëntenorganisatie in de regio.

Klachtencommissie

Met een schriftelijke klacht kunt u terecht bij een onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie bestaat uit deskundige personen, waaronder een jurist en een arts, die geen binding met de zorginstelling hebben. De klachtencommissie kan op grond van de klacht aanbevelingen doen aan de zorginstelling en in ernstige situaties de Inspectie voor de Gezondheidszorg inlichten.

Regionale Externe Klachtencommissie Drechtsteden VVT
Postbus 1494
3300 BL  Dordrecht
078 - 61 72 535

Ontevreden?