..zorg(t) voor iedereen

Kinderdagverblijf de Matroosjes is een onderdeel van stichting Huis ter Leede, zij zijn ook gevestigd binnen het gebouw. Er wordt professionele kinderopvang geboden voor kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar. De groep wordt begeleid door enthousiaste pedagogische medewerkers. De kinderen behouden hun vaste groep en vertrouwde leidsters de gehele periode dat zij bij ons blijven. Er zijn hier drie leidsters werkzaam die de kinderen elke dag een leuke dag bezorgen. Er is een gevarieerd aanbod aan activiteiten, ook samen met de cliënten van Huis ter Leede.  

Voor meer informatie over de Matroosjes of over de mogelijkheden voor plaatsing kunt u contact opnemen met Huis ter Leede, of bekijkt u de website www.dematroosjes.com

Inspectierapport

In 2018 kreeg ons kinderdagverblijf De Matroosjes onaangekondigd bezoek van de Dienst Gezondheid en Jeugd. Uit het Inspectierapport dat we ontvingen, blijkt het volgende.

Tijdens het inspectiebezoek is het pedagogische klimaat op orde. De sfeer op de groep is prettig en de kinderen spelen ontspannen. De beroepskrachten verwoorden steeds hun handelingen en zijn duidelijk in hun communicatie naar de kinderen. De autonomie van de kinderen wordt gerespecteerd.

Het pedagogisch beleidsplan, veiligheids- en gezondheidsbeleid en de interne klachtenregeling, zijn aangescherpt. Hierdoor voldoen deze documenten aan de wettelijke kwaliteitseisen.

Een mooi beoordeling waar we blij mee zijn! Het complete rapport vindt u hier.

Pedagogisch beleid en werkplan

Hier vindt u meer informatie over ons pedagogisch beleid en werkplan.

Geschillencommissie

Door de invoering van de Wet versterking positie ouders, die per januari 2016 van kracht is, zijn kinderopvangorganisaties per die datum verplicht aangesloten bij één landelijke Geschilleninstantie voor ouders en oudercommissies. Ook Huis ter Leede/De Matroosjes is hierbij aangesloten.

Wordt uw klacht intern niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u terecht bij deze Geschillencommissie kinderopvang voor de externe klachtenafhandeling. Dit is een onafhankelijke instelling, die vragen en klachten aanhoort, advies geeft en duidelijk maakt welke stappen ondernomen kunnen worden. De Geschillencommissie doet een uitspraak, waarin haar bevindingen, oordeel en aanbevelingen zijn opgenomen. Zowel de organisatie als de indiener van de klacht ontvangen deze uitspraak. Meer informatie over de geschillencommissie vindt u op www.geschillencommissie.nl Ook wanneer u als oudercommissie een klacht heeft kunt u op deze website terecht. U kunt ook gebruik maken van het klachtenloket: www.klachtenloket-kinderopvang.nl

De Matroosjes