..zorg(t) voor iedereen

Kinderdagverblijf de Matroosjes is een onderdeel van stichting Huis ter Leede, zij zijn ook gevestigd binnen het gebouw. Er wordt professionele kinderopvang geboden voor kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar. De groep wordt begeleid door enthousiaste pedagogische medewerkers. De kinderen behouden hun vaste groep en vertrouwde leidsters de gehele periode dat zij bij ons blijven. Er zijn hier drie leidsters werkzaam die de kinderen elke dag een leuke dag bezorgen. Er is een gevarieerd aanbod aan activiteiten, ook samen met de cliënten van Huis ter Leede.  

Voor meer informatie over de Matroosjes of over de mogelijkheden voor plaatsing kunt u contact opnemen met Huis ter Leede, of bekijkt u de website www.dematroosjes.com

Inspectierapport

In september 2016 kregen we de jaarlijkse, onaangekondigde inspectie bij ons kinderdagverblijf De Matroosjes. Het inspectierapport dat we vervolgens ontvingen, is lovend. Gekeken is onder meer naar de veiligheid en het aantal leidsters. Terwijl de GGD zich zorgen maakt over meer dan de helft van de kinderopvangverblijven op deze punten, scoren wij goed.

Een greep uit het inspectierapport: de sfeer op de groep is prettig, de kinderen ogen ontspannen. De beroepskrachten benaderen de kinderen op een positieve, vrolijke en enthousiaste manier. Er is voldoende spelmateriaal voor de verschillende ontwikkelingsgebieden. De kinderen gaan dagelijks naar buiten. In de groep zijn regels en omgangsvormen te herkennen, zoals 'rustig lopen.’ De verhouding tussen het aantal kinderen en de ingezette beroepskrachten is voldoende. Een mooi resultaat!

Het complete inspectierapport van De Matroosjes kunt u hier vinden.

Pedagogisch beleid en werkplan

Hier vindt u meer informatie over ons pedagogisch beleid en werkplan.

Geschillencommissie

Door de invoering van de Wet versterking positie ouders, die per januari 2016 van kracht is, zijn kinderopvangorganisaties per die datum verplicht aangesloten bij één landelijke Geschilleninstantie voor ouders en oudercommissies. Ook Huis ter Leede/De Matroosjes is hierbij aangesloten.

Wordt uw klacht intern niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u terecht bij deze Geschillencommissie kinderopvang voor de externe klachtenafhandeling. Dit is een onafhankelijke instelling, die vragen en klachten aanhoort, advies geeft en duidelijk maakt welke stappen ondernomen kunnen worden. De Geschillencommissie doet een uitspraak, waarin haar bevindingen, oordeel en aanbevelingen zijn opgenomen. Zowel de organisatie als de indiener van de klacht ontvangen deze uitspraak. Meer informatie over de geschillencommissie vindt u op www.geschillencommissie.nl Ook wanneer u als oudercommissie een klacht heeft kunt u op deze website terecht. U kunt ook gebruik maken van het klachtenloket: www.klachtenloket-kinderopvang.nl

De Matroosjes