Wijkverpleging Huis ter Leede opnieuw beloond met HKZ-certificaat

In oktober en november 2023 is de wijkverpleging zowel door de inspectie voor gezondheidszorg (IGJ) als door de certificerende instantie HKZ bezocht. Beide instanties zagen een warm team waar echt aandacht is voor de cliënt. En waar voortdurend wordt gewerkt aan verbetering.

Het goede rapport van de inspectie kwam vorige week binnen en ook het HKZ-certificaat is voor de komende drie jaar uitgereikt aan de wijk.

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector en geeft aan dat de organisatie de processen goed op orde heeft en steeds evalueert en bijstelt. Dit geldt zowel voor de zorg zelf als voor de ondersteunende processen als personeel, financiën en kwaliteit.