Klachtenformulier

Beschrijving van een klacht over de zorg en dienstverlening betreffende een cliënt door een cliënt zelf, een verwant of ieder ander, gericht aan de klachtenfunctionaris of de bestuurder.

Datum waarop u de klacht indient(Vereist)
Naam cliënt(Vereist)
Geboortedatum cliënt
Adres cliënt(Vereist)
Uw naam
Uw relatie tot de cliënt(Vereist)

Wat wilt u dat we met uw klacht doen?(Vereist)