..zorg(t) voor iedereen

Archief

Disclaimer, copyright en privacy

Disclaimer

  1. De op deze website getoonde informatie wordt door Stichting Huis ter Leede met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Stichting Huis ter Leede verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Stichting Huis ter Leede worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Stichting Huis ter Leede aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.
  2. Hoewel Stichting Huis ter Leede alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Stichting Huis ter Leede niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
  3. Verwijzingen naar sites die niet door Stichting Huis ter Leede worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Stichting Huis ter Leede uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Stichting Huis ter Leede worden onderhouden wordt afgewezen.

Copyright

  1. De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Stichting Huis ter Leede, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.
  2. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële-, privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Stichting Huis ter Leede.

Privacy

  1. Stichting Huis ter Leede gebruikt gegevens over bezoekers van zijn websites niet om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing,  e-mailspam e.d.). Stichting Huis ter Leede stelt gegevens over bezoekers van zijn websites niet aan derden ter beschikking.
  2. Wanneer u voor onze website bent geïnterviewd of geciteerd en u na verloop van tijd een redelijk bezwaar heeft tegen voortgezette publicatie van de tekst met vermelding van uw naam en evt. foto dan zijn wij bereid het interview of citaat op uw verzoek te verwijderen.