..zorg(t) voor iedereen

Welkom bij Huis ter Leede Leerdam

Huis ter Leede is een protestants-christelijke woonzorgorganisatie in Leerdam. Wij bieden onze bewoners en cliënten persoonlijke en huishoudelijke verzorging, ondersteunende begeleiding, verblijf en verpleging. Dit bieden wij kortdurend en langdurig aan. Wijkverpleging en huishoudelijke ondersteuning in Leerdam en de wijde regio behoren ook tot de mogelijkheden. Huis ter Leede heeft een protestants-christelijke identiteit. Wij dragen dit zoveel mogelijk uit in onze dienstverlening.

Tel. 0345 - 61 42 41

Nieuwe voorzitter cliëntenraad gezocht

Wij zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter cliëntenraad. Lees hier de vacature.

Onze missie
Huis ter Leede draagt vanuit een actieve protestants-christelijke houding bij aan een waardevol leven voor kwetsbare mensen.Met een uitgebreid pakket aan diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn ziet Huis ter Leede het als haar verantwoordelijkheid om met ontferming en betrokkenheid bij te dragen aan het welbevinden van hen die zorg nodig hebben.

Onze visie leest u hier.

Onze kernwaarden
-
waardevol
- betrokken
- verantwoordelijk

Kom vakantiewerk doen bij Huis ter Leede!Samenwerking

Foto ondertekening 4 4 22.jpgwoensdag 20 april 2022

Protestants-christelijke zorgorganisaties Huis ter Leede Leerdam, Anker Kesteren, ’t Slot Gameren en Wittenbergzorg Haaften gaan zoveel mogelijk samenwerken op het gebied van personeelszaken, ICT, inkoop en financiën. Dit doen zij onder de naam Zorgalliantie Rivierenland, samen ondersteunend in christelijke ouderenzorg.

Hoe is het zo gekomen?
In 2019 werden de eerste gesprekken gevoerd tussen de vier organisaties om te verkennen of en hoe een samenwerkingsverband de organisaties verder zou helpen met de toekomstbestendigheid. Nu is er een gezamenlijk strategisch meerjarenplan, de raden hebben een positief advies gegeven en op 4 april jl. is er een samenwerkingsovereenkomst (convenant) getekend.

Door samen te werken op de secundaire processen, willen de organisaties de kwaliteit en continuïteit van de ondersteunende diensten versterken en de medewerkers in het primaire proces ontzorgen. Voorwaarde voor de samenwerking is dat elke organisatie de eigen identiteit en eigenheid kan behouden, want de kracht ligt juist in de lokale verankering in dorpen en kerken. Er is dus geen sprake van een fusie, maar geconcludeerd is dat de organisaties zo sterker staan in de toekomst. 

Bij de foto: De bestuurders (vlnr) Peter de Wit (Wittenbergzorg), Wilma van Genderen (’t Slot), Kees Schetters (Huis ter Leede) en Dick van Bodegraven (zorgcentrum Anker) ondertekenen het samenwerkingsconvenant Zorgalliantie Rivierenland.

« Terug

Verpleging

Alarmering

Maaltijdservice

Verzorging

Rondas en Beukelaar

Recreatie

Zorg thuis

Begeleiding

Steunpunten