..zorg(t) voor iedereen

Stichting Vrienden van Huis ter Leede

De "Vrienden"

Een "Vriend" is iemand die beseft wat het belang van een stukje extra zorg betekent. Dit wordt mogelijk gemaakt door een geldelijke bijdrage die Huis ter Leede in staat stelt dát stukje extra te geven die het wonen in het complex veraangenaamd. De Stichting "Vrienden van Huis ter Leede" werft actief vrienden die jaarlijks (of eenmalig) een donatie willen doen. Met de verkregen financiële middelen is het bestuur in staat Huis ter Leede te ondersteunen tot het in stand houden van een optimaal woon- en leefklimaat en draagt het bij in het ontwikkelen van activiteiten voor het welzijn van de cliënten.

Doelstelling

De doelstelling van de "Vrienden" citeren we uit de statuten van de stichting:

Het bijeenbrengen van middelen, die nodig zijn ter verbetering van de leefomstandigheden, verhoging van de levensvreugde en het welzijn van de bewoners in ons verzorgingshuis “Huis ter Leede”.

Beleidsplan

De stichting wenst haar doel onder meer te verwezenlijken door het inzamelen van gelden via alle openstaande wettelijke middelen. Uitgangspunt bij de besteding van de middelen is dat geen zaken ondersteund worden, die uit de exploitatie bekostigd kunnen worden of waarvoor subsidie kan worden verkregen. 

Bestuur

Het bestuur bestaat op dit moment uit 4 leden.

Alles wordt geregeld en altijd verzorgd door het bestuur en zo nodig met hulp van vrijwilligers.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter dhr. R.A. Muller
Secretaris dhr. J.C. van Wijk
Penningmeester dhr. J. van Brenk
Lid mw. L.W. van Est-Versteeg

Beloningsbeleid

Geen van de leden van het bestuur of vrijwilligers ontvangt hiervoor beloning c.q. vergoeding in welke vorm dan ook.

Wat doen wij en waarom kunnen wij dat doen?

Onze inkomsten c.q. ons vermogen wordt (volgens onze acte van oprichting) gevormd door: Subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten en verder alle andere verkrijgingen en baten.

Hierbij wordt nog vermeld dat wij een ANBI-inschrijving hebben bij de belastingdienst onder nummer 802492563.

Wanneer wij dit zo lezen dan lijkt het of wij zelf niets doen ter verkrijging van geldmiddelen. Wij hebben op dit moment donateurs en zaken die wel geld opbrengen zoals verzorgen van activiteiten en verkopingen indien dit kan worden gedaan. Het meeste geld dat wij ontvangen is wel van de donateurs en gulle gevers die achter onze stichting staan.

Wat hebben wij gedaan?

In al die jaren hebben wij aanschaffingen gedaan voor het welzijn van onze stichting. Wij zullen er enkele noemen waaruit blijkt wat wij doen, zonder tijdstippen of bedragen te noemen. Bijvoorbeeld:

 • Fietslabyrint
 • Beamer, filmscherm en AV-installatie voor recreatiezaal;
 • 100 psalm/gezangen boeken met groot lettertype;
 • Tovertafel
 • Elektronisch bingospel;
 • Koersbal set;
 • Bijdragen kerktelefonie;
 • Picknicktafel en banken op terras;
 • Gasfornuizen voor dagopvang en verpleegafdeling;
 • 2 kookplaten voor 't Anker;
 • Apparatuur voor geheugentraining op 't Anker;
 • Verder nog meerdere aanschaffingen die wat kleiner zijn.
 • Eigenlijk te veel om op te noemen qualtaa

Resultaat
De financiële verantwoording (dit is de staat van baten en lasten met toelichting) over boekjaar 2020 kunt u hier inzien.

Wat zouden wij nu nog willen?

Op de eerste plaats meerdere donateurs om geld binnen te krijgen om dergelijke hiervoor genoemde zaken te kunnen blijven doen. Juist in deze tijd waarin op dit gebied van zorg van alles wordt teruggedraaid en waarop alleen maar bezuinigd wordt, zouden dergelijke inkomsten steeds meer nodig zijn en worden.

 

 

 

 

Collega van de toekomst

Huis ter Leede wil een goed leerbedrijf zijn voor leerlingen. Jij bent immers ‘de collega van de toekomst’.

Ligt jouw passie in de ouderenzorg? Dan leveren wij graag een belangrijke rol in het opleiden van jou als onze toekomstige collega. Dit kan via een BOL-traject (leren + stage) of een BBL-traject (werken + leren).

Stage
Huis ter Leede biedt diverse stageplekken aan in de zorg. Tijdens de stage krijg je de kans om alle facetten van het vak mee te maken en te leren. Want een dag in de zorg is nooit hetzelfde! Naast de zorg, zijn andere stagemogelijkheden ook bespreekbaar.

De volgende stageplekken zijn mogelijk:

 • stage mbo niveau 3 en 4;
 • stage hbo niveau 5 en 6;
 • maatschappelijke stage (op dit moment niet beschikbaar);
 • oriënterende stage (op dit moment niet beschikbaar);
 • snuffelstage (op dit moment niet beschikbaar).

Wil je meer weten over de mogelijkheden om stage te lopen binnen Huis ter Leede, neem dat contact op met praktijkopleider Theresia Burgers theresia.burgers@huisterleede.nl

Leerbaan
Met een leerbaan leer je het vak echt in de praktijk. Je ontvang een contract van minimaal 28 uur per week. In de praktijk werk je minimaal 24 uur per week en ga je 1 dag per week naar school. Van de schooldag krijg je 4 uur vergoed en is 4 uur voor eigen rekening. 

Volg je één van de onderstaande opleidingen of wil je daarmee starten, dan helpen wij je graag kennis te maken met de ouderen-/verpleegzorg.

 • verzorgende IG niveau 3;
 • verzorgende IG in combinatie met MMZ niveau 3;
 • mbo verpleegkunde niveau 4;
 • hbo verpleegkunde niveau 5 en 6.

Ben je enthousiast geworden en heb je interesse in een leerbaan binnen Huis ter Leede? Stuur dan een mail waarin je vertelt waar je naar op zoek bent en je CV, naar de opleidingsfunctionaris, Lianne Pluym: Praktijkopleider@huisterleede.nl)

Op dit moment hebben we geen beschikbare plekken meer voor 2021.

Wie weet kan Huis ter Leede jou helpen groeien tot zorgprofessional!

Huis ter Leede is een erkend leerbedrijf.

Ja, ik word Vriend van Huis ter Leede

Uw contactgegevens
Uw e-mailadres wordt niet verstrekt aan derden.
Relatie met Huis ter Leede
Ik steun Huis ter Leede met
Dank voor uw steun!

Wij zijn u dankbaar voor uw steun aan Huis ter Leede!
Mede door uw bijdrage maakt u het mogelijk dat onze bewoners dagelijks professionele en persoonlijke zorg ontvangen!
Bovendien kunnen onze medewerkers zich dankzij uw steun verder ontwikkelen in hun vakgebied.

B en W op bezoek

B en W.jpgmaandag 11 oktober 2021

Dinsdag 5 oktober jl. bracht het College van Burgermeester en Wethouders van Vijfheerenlanden een werkbezoek aan Huis ter Leede. We hebben gesproken over de zorg- en dienstverlening van Huis ter Leede en verschillende etages werden bezocht. Daarna werd een rondleiding gegeven op onze nieuwbouw aan de Oranjehof. Het was fijn elkaar echt te kunnen ontmoeten en niet via een beeldscherm en met elkaar te spreken over de uitdagingen die ons bezighouden, zoals de toenemende zorgvraag, de tekorten op de arbeidsmarkt en de nieuwbouw.

« Terug