..zorg(t) voor iedereen

Jaarverantwoording

Wilt u meer weten over de activiteiten van St. Huis ter Leede in het afgelopen jaar, dan kunt u dit nalezen in het jaarverslag 2017 en/of beknopte jaarverslag 2017.

Ook de jaarrekening 2017 kunt u inzien, inclusief de WNT.

Uw welbevinden, onze zorg!

Huis ter Leede heeft een protestants-christelijke identiteit. Wij dragen dit zoveel mogelijk uit in onze dienstverlening. Onze missie: Huis ter Leede is een gezonde organisatie met tevreden medewerkers, die vanuit een christelijk hart, samen met de cliënt en zijn omgeving, als schepsel van God, diens welbevinden inhoud geven, door het bieden van een breed pakket van wonen, zorg en welzijn. Onze kernwaarden: Christelijk (identiteit), Welbevinden (zorg), Autonoom (cliënt), Passie (medewerker), Rentmeesterschap (maatschappij).

Jaarverantwoording