..zorg(t) voor iedereen

Jaarverantwoording

Wilt u meer weten over de activiteiten van St. Huis ter Leede in het afgelopen jaar, dan kunt u dit nalezen in het beknopte jaarverslag 2017.

Uw welbevinden, onze zorg!

Huis ter Leede heeft een protestants-christelijke identiteit. Wij dragen dit zoveel mogelijk uit in onze dienstverlening.

Missie

Huis ter Leede is een gezonde organisatie met tevreden medewerkers, die vanuit een christelijk hart, samen met de cliënt en zijn omgeving, als schepsel van God, diens welbevinden inhoud geven, door het bieden van een breed pakket van wonen, zorg en welzijn.

Kernwaarden

  • Christelijk  (identiteit)
  • Welbevinden  (zorg)
  • Autonoom  (cliënt)
  • Passie  (medewerker)
  • Rentmeesterschap  (maatschappij)

Jaarverantwoording