..zorg(t) voor iedereen

Jaarverantwoording

Hoe ging het met Huis ter Leede in 2018? En wat is er eigenlijk uit de enquêtes gekomen over Huis ter Leede die gehouden zijn tijdens de bijeenkomsten voor stakeholders, kerken en vrijwilligers? U leest het hier: Huis ter Leede 2018 in vogelvlucht.

Hier vindt u ons bestuursverslag 2018 met bijlagen:
- besluitenlijst Raad van Toezicht;
- jaarverslag Ondernemeningsraad;
- jaarverslag Cliëntenraad;
- jaarverslag Identiteitscommissie;
- jaarverslag Vrienden van Huis ter Leede.

En de jaarrekening 2018, incl. WNT.

Uw welbevinden, onze zorg!

Huis ter Leede heeft een protestants-christelijke identiteit. Wij dragen dit zoveel mogelijk uit in onze dienstverlening. Onze missie: Huis ter Leede is een gezonde organisatie met tevreden medewerkers, die vanuit een christelijk hart, samen met de cliënt en zijn omgeving, als schepsel van God, diens welbevinden inhoud geven, door het bieden van een breed pakket van wonen, zorg en welzijn. Onze kernwaarden: Christelijk (identiteit), Welbevinden (zorg), Autonoom (cliënt), Passie (medewerker), Rentmeesterschap (maatschappij).

Jaardocument