..zorg(t) voor iedereen

Corona informatie

Op deze plek houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen en maatregelen binnen Huis ter Leede wat betreft het corona-virus.

Laatst gewijzigd 29/5/20

Bezoekcabine
Familie/naasten kunnen bewoners van De Mast en De Kajuit bezoeken, op veilige wijze in onze bezoekcabine voor de ingang van Huis ter Leede. Vanaf dinsdag 2 juni a.s. kan dit elke dag.
Ma. t/m za. tussen 9.30 en 15.30 uur. Zondag tussen 10.00 en 14.00 uur. Dit kan uiteraard niet met bewoners met (verdenking van) corona of bewoners van een etage die door corona gesloten is.
De bezoekcabine is beschikbaar gesteld door aannemersbedrijf Stout, met wie wij samenwerken bij onze nieuwbouw. Men kan een afspraak maken via de receptie, tel. 0345 - 61 42 41. Ma. t/m za. 8.15-12.15 u en 13-17 u, zondag 10-14 u. Bezoek en bewoners kunnen elkaar ook aanraken via speciale 'knuffelarmen'. Die na gebruik uiteraard op de juiste wijzig gereinigd worden.

Wij denken na over nieuwe vormen van bezoek.

Besmetting
In Huis ter Leede zijn in de afgelopen periode enkele bewoners overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Wij leven mee met de nabestaanden. Er wonen totaal 91 mensen bij Huis ter Leede. Daarvan zijn er op dit moment vijf besmet met het coronavirus. Zij worden in strikte isolatie verpleegd. Wij wensen hen sterkte en beterschap. Enkele bewoners zijn besmet geweest, maar inmiddels hersteld van hun klachten. Hiervoor zijn wij dankbaar. Ook enkele medewerkers en cliënten zijn besmet. Ook hen wensen wij sterkte en beterschap.

Beschermingsmiddelen
Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Beschermingsmiddelen zetten we niet preventief in, maar alleen indien nodig volgens protocol. Mondmaskers gebruiken we sinds kort wel preventief in het gebouw van Huis ter Leede op Eiland 1, op De Kajuit (etage 1 t/m 3) en De Mast (etage 4 t/m 7). Binnen de wijkverpleging en huishoudelijke ondersteuning gebruiken medewerkers een mondmasker alleen als ze daar zelf toe besluiten of de cliënt erom vraagt.

Ideeën en spullen
Onze bewoners en medewerkers ontvangen veel moois en lekkers als blijk van medeleven en waardering. Daar zijn we bijzonder blij mee! Hulp en spullen worden vanuit verschillende hoeken aangeboden. Het is handig om dit enigszins te coördineren en men vooraf per mail contact opneemt met onze (vrijwilligers)coördinator Wilma Looijen: vrijwilliger@huisterleede.nl
Denkt u ook aan onze collega’s zoals Lingesteyn, het Emmahuis en andere woonzorgorganisaties?

Bewoners Huis ter Leede
De bewoners van De Mast (etage 4 t/m 7, zogenoemde verzorgingshuiszorg) worden goed in de gaten gehouden door onze medewerkers. Indien nodig, raadplegen zij de huisarts. De bewoners van De Kajuit (etage 1 t/m 3, verpleeghuiszorg) worden goed in de gaten gehouden door onze specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist en het personeel. Bij besmetting nemen we passende maatregelen, waaronder in 1e instantie isolatie in het eigen appartement.

Opnames kunnen in overleg plaatsvinden. Er zal wel eerst een coronatest plaatsvinden of 14 dagen quarantaine. Er is geen bezichtiging mogelijk.

Was, boodschappen en post
Als familie/1e contactpersoon was of andere zaken wil afgeven, kan dat - als diegene niet verkouden of koortsig is - bij de receptie. Op de volgende tijden met duidelijke vermelding van naam en kamernummer. Voor de 1e contactpersonen van De Kajuit en De Mast geldt dat post aan u meegegeven wordt.

Zaterdag, dinsdag, donderdag     10.00 - 12.00 uur     14.00 - 15.00 uur

(Beeld)bellen
Om de zorg niet te overbelasten, gelden de volgende tijden:

Kajuit beeldbellen en/of bellen met de zorg (beide max. 1x per dag) :
Elke dag                                      11.00 - 12.00 uur     14.00 - 15.00 uur

Mast bellen met de zorg (max. 1x per dag)
Elke dag                                      11.00 - 12.00 uur     14.00 - 15.00 uur

De activiteitenbegeleiders helpen bij het beeldbellen op De Mast op tijden dat zij werken.

Bij calamiteiten gelden deze tijden uiteraard niet.

Rond het overlijden
Wanneer een bewoner op De Kajuit of Mast stervende is, mag er per dag maximaal 2 x 1 persoon op bezoek in het appartement. Voorbeeld: zoon komt ’s morgens. Dochter komt ’s middags. Wanneer een stervende behoefte heeft aan het bezoek van een geestelijke, kan dit dus ook (dit kan ook onze geestelijk verzorger Cor Burggraaf zijn). Hij of zij is dan 1 van die 2 personen. Bezoek van een geestelijke is dus vraaggericht, als de bewoner of familie dit wil.

Geestelijk verzorger
Onze geestelijk verzorger Cor Burggraaf kan op verzoek van een bewoner van De Kajuit, De Mast, Rondas, Beukelaar of zelfs in de wijk Noord, een bezoek brengen aan diegene. Ook kunnen gebeds- en dankpunten naar hem gemaild worden: geestelijkeverzorging@huisterleede.nl

Op dit moment is onze geestelijk verzorger door ziekte afwezig.

Rondas/Beukelaar
De flats Rondas en Beukelaar staan naast Huis ter Leede, maar dit zijn zelfstandige woningen. Hiervoor geldt het bezoekverbod van Huis ter Leede dus niet, maar de algemeen geldende regels van het RIVM. Wij wijzen de bewoners wel nadrukkelijk op de regels van het RIVM, waaronder 1,5 meter afstand houden.

Activiteiten
Alle activiteiten binnen Huis ter Leede zijn afgelast. Wij proberen zoveel mogelijk op andere wijze aan te bieden, zoals het interne radiokanaal.

Boulevard gesloten
- Ons restaurant De Boulevard is gesloten.
- Bewoners krijgen hun maaltijd op het appartement of in de huiskamer bezorgd.
- Mensen van Rondas/Beukelaar kunnen maaltijden kopen en op de gebruikelijke manier bestellen bij de receptie van Huis ter Leede. Maaltijden worden dan bij de voordeur afgegeven.

Dagbesteding
’t Anker en ’t Lichtpunt gaan vanaf dinsdag 2 juni a.s. weer open, in aangepaste vorm.
Huiskamer De Brug en t Kraaiennest zijn tot nader order ook gesloten.

Wijkverpleging/huishoudelijke ondersteuning
Ontvangt u wijkverpleging of huishoudelijke ondersteuning van Huis ter Leede, bent u verkouden, hoest u en heeft u koorts, geef dit dan door aan de bij u bekende medewerker van Huis ter Leede. Deze medewerker neemt vervolgens contact op met de teamcoach om te bespreken wat dit betekent voor de zorg die u ontvangt. Ziet u liever af van huishoudelijke ondersteuning in de komende periode, maakt u dat dan kenbaar bij de teamcoach via telefoonnummer 0345 - 61 42 41.

Vrijwilligers
Binnen Huis ter Leede maken we voorlopig geen gebruik van vrijwilligers. De koffierondes op De Mast (etage 4 t/m 7) worden verzorgd door medewerkers van De Boulevard. Tafeltje Dek Je en koelvers maatlijden worden extern wel bezorgd.

Medewerkers
- Kantoorpersoneel werkt thuis en is te bereiken via mail, app en telefoon.
- Er is elke werkdag iemand aanwezig van het management team van 08.30 uur tot 10.00 uur in Huis te Leede.
- De receptie is aanwezig van maandag t/m zaterdag, van 8.15 uur tot 12.15 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur. In deze periode extra op zondag van 10.00 tot 14.00 uur.
- Mocht het zover komen dat we met minder personeel moeten werken, dan kijken we goed welke zorg het meest noodzakelijk is. Het kan zijn dat er dan een beroep gedaan wordt op de 1e contactpersoon/familie/mantelzorger/vrijwilligers.

Videoboodschap
Hierbij de tekst van de videoboodschap van onze directeur/bestuurder de heer Kees Schetters.

‘We worden geconfronteerd met de gevolgen van de corona-besmetting. Mensen kunnen veel, maar nu houdt zo’n klein virus de hele wereld in haar greep. Elke dag leveren onze medewerkers de zorg die nodig is, ook in deze onzekere tijd. Wij zijn geweldig trots op hen omdat zij omzien naar onze bewoners en cliënten. Zij verrichten fantastisch werk. Steeds gaan zij weer op pad om al die zorg en diensten te leveren die zo hard nodig zijn. Door de isolatiemaatregelen zijn veel mensen eenzaam en zij verzachten dat enigszins. Ook familie, mantelzorgers en andere betrokkenen bij Huis ter Leede willen we een hart onder de riem steken in deze vreemde tijd, waarin geen bezoek gebracht mag worden. Wat is het mooi hoe iedereen hiermee toch creatief omgaat. In onze brievenbus vinden we elke dag kaarten en tekeningen voor de bewoners en medewerkers. Er worden bloemen gebracht, ook op andere wijze wordt betrokkenheid getoond en het lukt al vaak om te beeldbellen. Voor dit alles zijn we bijzonder dankbaar.
Wij bidden voor iedereen: “Here hoor het gebed dat uw knecht voor uw aangezicht bidt, zodat uw ogen nacht en dag geopend zijn over dit huis.” Dit is ook de zin die in de hal van Huis ter Leede te lezen is.
Ik wens iedereen sterkte in deze periode en bedank onze medewerkers voor het geweldige werk dat zij doen.

Laten we niet in paniek raken en ons beschermd weten door God. Onze gebeden zijn bij uw en ons huis. 

Landelijke infolijnen (niet volledig)
- De Luisterlijn, 24 uur per dag, tel. 099 - 07 67
- De Zilverlijn: meld u aan en krijg elke week een leuk telefoontje: tel. 088 - 34 42 000
- Rode Kruis lijn: 070 44 55 888
- ANBO, tel. 0348 - 46 66 66
- www.kro-ncrv.nl/corona
- www.maxvandaag.nl

 

 

Corona