..zorg(t) voor iedereen

Corona informatie

Laatst gewijzigd 20/07/20

De afgelopen periode is voor ons allen moeilijk geweest. Wij hebben de richtlijnen van het RIVM steeds gevolgd. Het waren moeilijke keuzes tussen bezoek toelaten en besmetting voorkomen. We hebben dat zo goed als mogelijk gedaan. Nu we al meerdere weken coronavrij zijn, durven we het aan om Huis ter Leede weer open te stellen.

Bezoek
Wij zijn blij en dankbaar dat er vanaf woensdag 15 juli geen beperkingen meer zijn wat bezoek betreft. Dus dit is qua bezoektijden en aantal bezoekers weer zoals voor de coronatijd. Bezoekers moeten zich nog wel registeren bij binnenkomst, maar ook dat was altijd al zo. Op de huiskamers Kajuit is nog geen bezoek toegestaan, uiteraard wel op de eigen appartementen. Het dragen van een mondmasker is niet meer nodig. Verder gelden uiteraard de coronaregels, zoals geen verkoudheidsklachten, handhygiëne toepassen en zoveel als mogelijk afstand bewaren.  Ook mogen bewoners weer wandelen, naar winkels, mee in de auto en op bezoek binnenshuis. Met inachtneming van de algemeen geldende coronaregels.
De bezoekcabine is vanaf 15 juli vervallen. De tussendeur naar de Rondas is vanaf woensdag 15 juli a.s. weer open.

De Boulevard
De Boulevard is weer open op de gebruikelijke tijden. De maaltijd kan door bewoners Mast, Rondas en Beukelaar genuttigd worden. Maximaal 30 personen. De maaltijd vindt plaats tussen 12.00 (i.p.v. 11.30 uur zoals voorheen) en 13.30 uur. Ook gaan kleinschalige activiteiten zoals sjoelen weer van start.

Rechtstreeks bellen
Alle huiskamers van De Kajuit hebben vanaf nu een eigen telefoonnummer, zodat familie rechtstreeks kan bellen:
De Kade        06 82 20 68 36
De Pier          06 82 55 79 15
De Roef         06 82 20 50 35
De Kombuis  06 82 23 85 05
Bakboord       06 82 21 48 08
Stuurboord    06 82 64 99 61

Mast-Eb (etage 4 en 5) 06 13 88 64 13
Mast-Vloed (etage 6 en 7) 06 82 92 68 86

Kapper
De kapsalon in Huis ter Leede is weer open voor iedereen. U kunt een afspraak maken met Marijke van Kooten via tel. 0345 - 61 22 94. Een eigen kapper op het appartement blijft ook tot de mogelijkheden behoren.

Mondmaskers
Er hoeven preventief geen mondmaskers meer gedragen te worden door zorgpersoneel of bezoekers. Zorgmedewerkers mogen een mondmasker dragen naar eigen professionele afweging en/of op verzoek van de bewoner/cliënt. Als bekend is dat een cliënt graag heeft dat de medewerker een mondmasker draagt of bij longproblemen bijvoorbeeld, dan doen we dat al voordat we met zorg beginnen.

Koelvers en tafeltje dek je
Dit gaat weer zoals voor de coronatijd. Ook in de wijdere omgeving is het mogelijk de maaltijd thuisbezorgd te krijgne. Informeer naar de mogelijkheden, tel. 0345 - 61 42 41.

Vrijwilligers
Wij vragen vrijwilligers weer te komen helpen. Velen geven daar gehoor aan. Daar zijn wij heel blij mee en dankbaar voor.

Dagbesteding
Dagbesteding ’t Anker, ’t Lichtpunt en De Brug zijn weer begonnen, in aangepaste vorm.

Opnames
Opnames kunnen weer als vanouds plaatsvinden.

Geestelijk verzorger
Onze geestelijk verzorger Cor Burggraaf kan op verzoek van een bewoner van De Kajuit, De Mast, Rondas, Beukelaar of in de wijk Noord, een bezoek brengen aan diegene. Ook kunnen gebeds- en dankpunten naar hem gemaild worden: geestelijkeverzorging@huisterleede.nl

Wijkverpleging/huishoudelijke ondersteuning
Ontvangt u wijkverpleging of huishoudelijke ondersteuning van Huis ter Leede, bent u verkouden, hoest u en heeft u koorts, geef dit dan door aan de bij u bekende medewerker van Huis ter Leede. Deze medewerker neemt vervolgens contact op met de teamcoach om te bespreken wat dit betekent voor de zorg die u ontvangt.

Ontvangt u nog geen wijkverpleging van Huis ter Leede, maar wilt u dit wel? Neem contcact met ons op, tel. 0345 61 42 41.

Medewerkers
- Kantoorpersoneel kan desgewenst weer 50 procent op kantoor terecht.
- Er is elke werkdag iemand aanwezig van het management team van 08.30 uur tot 10.00 uur in Huis te Leede.
- De receptie is aanwezig van maandag t/m zaterdag, van 8.15 uur tot 12.15 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur. In deze periode
  extra op zondag van 10.00 tot 14.00 uur.

Ideeën of aan de slag als vrijwilliger
Neem contact op met onze (vrijwilligers)coördinator Wilma Looijen: tel. 06 13 88 64 23, vrijwilliger@huisterleede.nl

Corona