..zorg(t) voor iedereen

Corona informatie

Op deze plek houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen en maatregelen binnen Huis ter Leede wat betreft het corona-virus.

Bewoner hersteld
De bewoner die besmet was met corona, is hersteld. Eind vorige week is dan ook besloten om de isolatie van etage 2 van onze Kajuit (verpleeghuiszorg) op te heffen. Ook de andere bewoners die klachten hadden, maar van wie vastgesteld is dat zij niet besmet zijn, zijn klachtenvrij.

Wij nemen de landelijke maatregelen in acht om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken. Toch kunnen we dit niet helemaal voorkomen. Nu blijkt dat een medewerker op etage 3 van De Kajuit besmet is. Deze medewerker heeft de afgelopen week niet in Huis ter Leede gewerkt, dus de kans op besmetting van anderen in ons huis is gering, maar toch hebben we afgesproken dat deze etage in isolatie gaat. De betreffende medewerker blijft thuis en is daar in quarantaine. Het kan voorkomen dat een medewerker of bewoner besmet wordt. We doen er alles aan om het te voorkomen en mocht het toch zo zijn: dan bieden we de beste zorg en nemen de juiste maatregelen.

Ideeën en spullen
Onze bewoners en medewerkers ontvangen veel moois en lekkers als blijk van medeleven en waardering. Daar zijn we bijzonder blij mee! Hulp en spullen worden vanuit verschillende hoeken aangeboden. Het is handig om dit enigszins te coördineren en men vooraf per mail contact opneemt met onze (vrijwilligers)coördinator Wilma Looijen: vrijwilliger@huisterleede.nl
Denkt u ook aan onze collega’s zoals Lingesteyn, het Emmahuis en andere woonzorgorganisaties?

Videoboodschap
Hierbij de tekst van de videoboodschap van onze directeur/bestuurder de heer Kees Schetters. De video is te zien op onze homepage (iets naar beneden scrollen): www.huisterleede.nl

‘We worden geconfronteerd met de gevolgen van de corona-besmetting. Mensen kunnen veel, maar nu houdt zo’n klein virus de hele wereld in haar greep. Elke dag leveren onze medewerkers de zorg die nodig is, ook in deze onzekere tijd. Wij zijn geweldig trots op hen omdat zij omzien naar onze bewoners en cliënten. Zij verrichten fantastisch werk. Steeds gaan zij weer op pad om al die zorg en diensten te leveren die zo hard nodig zijn. Door de isolatiemaatregelen zijn veel mensen eenzaam en zij verzachten dat enigszins. Ook familie, mantelzorgers en andere betrokkenen bij Huis ter Leede willen we een hart onder de riem steken in deze vreemde tijd, waarin geen bezoek gebracht mag worden. Wat is het mooi hoe iedereen hiermee toch creatief omgaat. In onze brievenbus vinden we elke dag kaarten en tekeningen voor de bewoners en medewerkers. Er worden bloemen gebracht, ook op andere wijze wordt betrokkenheid getoond en het lukt al vaak om te beeldbellen. Voor dit alles zijn we bijzonder dankbaar.
Wij bidden voor iedereen: “Here hoor het gebed dat uw knecht voor uw aangezicht bidt, zodat uw ogen nacht en dag geopend zijn over dit huis.” Dit is ook de zin die in de hal van Huis ter Leede te lezen is.
Ik wens iedereen sterkte in deze periode en bedank onze medewerkers voor het geweldige werk dat zij doen.

De was
Als familie/1e contactpersoon was of andere zaken wil afgeven, kan dat - als diegene niet verkouden of koortsig is - bij de receptie. Liefst 's morgens en met duidelijke vermelding van naam en kamernummer. De receptie is geopend van maandag t/m zaterdag van 8.15 tot 12.15 en van 13.00 uur tot 17.00 uur. En nu ook op zondag van 10 tot 14 uur. Zij zorgen dan dat het op de juiste plek terecht komt. Voor de 1e contactpersonen van De Kajuit en De Mast geldt dat post aan u meegegeven/naar u doorgestuurd wordt.

Bewoners Huis ter Leede
De bewoners van De Mast (etage 4 t/m 7, zogenoemde verzorgingshuiszorg) worden goed in de gaten gehouden door onze medewerkers. Indien nodig, raadplegen zij de huisarts. De bewoners van De Kajuit (etage 1 t/m 3, verpleeghuiszorg) worden goed in de gaten gehouden door onze specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist en het personeel. Bij besmetting nemen we passende maatregelen, waaronder in 1e instantie isolatie in het eigen appartement.

Opnames kunnen in overleg plaatsvinden. Er is nu geen bezichtiging mogelijk.

Rondas/Beukelaar
De flats Rondas en Beukelaar staan naast Huis ter Leede, maar dit zijn zelfstandige woningen. Hiervoor geldt het bezoekverbod van Huis ter Leede dus niet, maar de algemeen geldende regels van het RIVM.

Activiteiten
Alle activiteiten binnen Huis ter Leede zijn afgelast. Wij proberen zoveel mogelijk op andere wijze aan te bieden, zoals beeldbellen en via het interne radiokanaal.

Boulevard gesloten
- Ons restaurant De Boulevard is gesloten.
- Bewoners krijgen hun maaltijd op het appartement of in de huiskamer bezorgd.
- Mensen van Rondas/Beukelaar kunnen maaltijden kopen en op de gebruikelijke manier bestellen bij de receptie van Huis ter
Leede. Maaltijden worden dan bij de voordeur afgegeven.

Dagbesteding ‘t Anker en ’t Lichtpunt
’t Anker en ’t Lichtpunt zijn gesloten.

Wijkverpleging/huishoudelijke ondersteuning
Ontvangt u wijkverpleging of huishoudelijke ondersteuning van Huis ter Leede, bent u verkouden, hoest u en heeft u koorts, geef dit dan door aan de bij u bekende medewerker van Huis ter Leede. Deze medewerker neemt vervolgens contact op met de teamcoach om te bespreken wat dit betekent voor de zorg die u ontvangt.
Ziet u liever af van huishoudelijke ondersteuning in de komende periode, maakt u dat dan kenbaar bij de teamcoach via telefoonnummer 0345 - 61 42 41.

Beschermingsmiddelen
Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Beschermingsmiddelen zetten we niet preventief in, maar alleen indien nodig. Deze middelen zijn schaars. Dus die gebruiken we alleen volgens protocol.

Vrijwilligers
Binnen Huis ter Leede maken we voorlopig geen gebruik van vrijwilligers. De koffierondes op De Mast (etage 4 t/m 7) worden verzorgd door medewerkers van De Boulevard. Tafeltje Dek Je en koelvers maatlijden worden extern wel bezorgd.

Medewerkers
- Kantoorpersoneel werkt thuis en is te bereiken via mail, app en telefoon.
- Er is elke werkdag iemand aanwezig van het management team van 08.30 uur tot 10.00 uur in Huis te Leede.
- De receptie is aanwezig van maandag t/m zaterdag, van 8.15 uur tot 12.15 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur.
- Mocht het zover komen dat we met minder personeel moeten werken, dan kijken we goed welke zorg het meest noodzakelijk is.
Het kan zijn dat er dan een beroep gedaan wordt op de 1e contactpersoon/familie/mantelzorger.

Laten we niet in paniek raken en ons beschermd weten door God. Onze gebeden zijn bij uw en ons huis. 

Landelijke infolijnen (niet volledig)
- De Luisterlijn, 24 uur per dag, tel. 099 - 07 67
- De Zilverlijn: meld u aan en krijg elke week een leuk telefoontje: tel. 088 - 34 42 000
- Rode Kruis lijn: 070 44 55 888
- ANBO, tel. 0348 - 46 66 66
- www.kro-ncrv.nl/corona
- www.maxvandaag.nl

 

 

Corona