..zorg(t) voor iedereen

Bestuursverslag

Bestuursverslag en jaarrekening

Hoe ging het met Huis ter Leede in 2019? De belangrijkste ontwikkelingen hebben we vastgelegd in het Bestuursverslag. We doen dit om ons naar de maatschappij te verantwoorden en betrokkenen inzicht te geven in het reilen en zeilen van Huis ter Leede. De besluitenlijst van de Raad van Toezicht en de jaarverslagen van de cliëntenraad, identiteitscommissie, ondernemingsraad, VAR en stichting Vrienden van Huis ter Leede zijn als bijlagen toegevoegd. U leest het hieronder.

Bestuursverslag 2019

Jaarrekening 2019, incl. WNT.

Uw welbevinden, onze zorg!

Huis ter Leede heeft een protestants-christelijke identiteit. Wij dragen dit zoveel mogelijk uit in onze dienstverlening. Onze missie: Huis ter Leede is een gezonde organisatie met tevreden medewerkers, die vanuit een christelijk hart, samen met de cliënt en zijn omgeving, als schepsel van God, diens welbevinden inhoud geven, door het bieden van een breed pakket van wonen, zorg en welzijn. Onze kernwaarden: Christelijk (identiteit), Welbevinden (zorg), Autonoom (cliënt), Passie (medewerker), Rentmeesterschap (maatschappij).

Bestuursverslag