Activiteiten juni 2024

Op ons Ontmoetingsplein, ook voor buurtgenoten 
Consumpties zijn voor eigen rekening.

Zondag 2 juni 10.00 uur Heilig Avondmaalviering 

Woensdag 5 juni 19.30 uur koor “Mannensemble Ethan”

Donderdag 6 juni heel de dag Verkiezingen in de activiteiten ruimte

Dinsdag 18 juni 17.00 uur Themabuffet opgeven bij de keuken

Maandag 24 juni 14.30 uur Bingo

Wekelijkse activiteiten:
Maandag 
10.30-11.00 uur Weekopening 

Woensdag 
10.30-11.00 uur Bijbeluurtje 
10.00-11.00 uur Wandelen in Oost, verzamelen op het ontmoetingsplein

Donderdag
14.00-16.00 uur Sjoelen € 1,15

Vrijdag
19.00 uur Weeksluiting 

U bent elke dag welkom op ons Ontmoetingsplein tussen 9.00 uur en 18.30 uur.
Voor koffie of thee met iets lekkers, een ijsje of maaltijd.