..zorg(t) voor iedereen

Welkom bij Huis ter Leede Leerdam

Huis ter Leede bestaat uit een woon- en zorgcentrum en twee aanpalende flats met zorgwoningen in Leerdam. Wij bieden onze bewoners persoonlijke en huishoudelijke verzorging, ondersteunende begeleiding, verblijf en verpleging. Dit alles bieden wij zowel kortdurend als langdurig aan. Zorg aan huis in de wijde regio behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.

Vragen of meer informatie? 
Bel 0345-614241

Uw welbevinden, onze zorg!

Stichting Huis ter Leede heeft een Protestants-Christelijke identiteit. Wij dragen dit zoveel mogelijk uit in onze dienstverlening.

Missie:

Huis ter Leede is een gezonde organisatie met tevreden medewerkers, die vanuit een christelijk hart, samen met de cliënt en zijn omgeving, als schepsel van God, diens welbevinden inhoud geven, door het bieden van een breed pakket van wonen, zorg en welzijn.

Kernwaarden:

  • Christelijk  (identiteit)
  • Welbevinden  (zorg)
  • Autonoom  (cliënt)
  • Passie  (medewerker)
  • Rentmeesterschap  (maatschappij)

Welkom

Verpleging

Alarmering

Maaltijdservice

Verzorging

Aanleunwoningen

Recreatie

Zorg aan huis/Huishoudelijke zorg

Begeleiding

Steunpunten